Hvem introducerede de mange intelligenser

Hjernen den vigtigste magnet

Hjernen den vigtigste magnet for din udvikling

Din hjerne er en modtager af eltromagnetisk flydene strømme af lys-enregi kommende fra det kosmiske urhav. Hjernen er en modtager af kosmisk viden (alviden) som kommer fra Akasha. Akasha rummer al viden nogensinde tænkt i universet.

Når du modtager info fra Akasha, sættes hjernen i stand til at tænke nye tanker. Det sker via den magnetiske resonas som sendes ind i hjernen, der derved aktiverer neruronerne i din hjerne, som sætter livlig aktivitet i gang i dine hjerneceller, som nu skaber nytækning som derved påvirker menneskesindet og menneskets liv på Jorden.

Fra Hjernen sendes denne info atter ud i kosmos, som en lysenergi, der indeholder ny(tænkt) viden.

Der forbliver denne nye viden, som en blivende vedvarende lysenergi nu for evigt bestående i Akasha, i evighedens tidsspand, og denne nye viden kan nu afkodes eller hentes af andre hjerner.

På denne måde kan vi som menneskehed både trække på gammel urviden, samt få input til at skabe ny viden og nyt i eget liv og i verdens hele udvikling.
På denne måde sker al udvikling på tankeplanet fra Akasha, til Hjernen, fra hjernen til Akasha. En evig cyklus, en tovejskommunikation som foregår uafladeligt medens du her på Jorden. Når du vi dør, går det den anden vej, men stadig en del af den evige cyklus.

En givende vekselvirkning for alt liv på Jorden.

Udviklingen for Jorden sker via lysets virke i kosmos, samt i vores hjernestrukturer.

Da hjernen også kommunikerer med vores følelser, vores hjerte, vores celler, vores hele sind, er disse aspekter også involveret i al nytænkning.

 

Ordforklaring: Akasha er det immaterielle stof, der udgør både det lufttomme rum i Universet og tomrummet mellem atomerne. Akasha er derfor den æteriske ursubstans – det første manifesterede element i solsystemet. Akasha er det oprindelige stof, der ligger til grund for alle former. Akasha kan også betegnes som æteren , eller æterstoffet.

 

Læs mere om SIQ®- Viden om Hjerte, Hjerne og Højere bevidsthed

Merete Gundersen er landskendt forfatter og spirituel coach og mentor med speciale i SIQ- Den Spirituelle Intelligens. Hun har de sidste 25 år holdt foredrag, kurser og workshop over hele landet. Gennem 12 år har Merete Gundersen drevet eget institut – Livskilden, hvor hun har coachet, undervist og vejledt såvel ledere, mellemledere, kontorpersonale, plejepersonale, ingeniører og lærere – kort sagt, et bredt udsnit af den danske befolkning til at finde ind til deres sande identitet. Enkeltpersoner vejledes ved brug af samtale og visuelcoaching. Merete Gundersen har afholdt utallige kurser i : ”Find din livsvision.

Som forfatter har Merete Gundersen skrevet og udgivet 10 bøger, har udgivet 6 meditations cd’er og 2 dvd’er, som en række e-bøger. Både hendes bøger, cd’er og dvd’er leder lytter og læser til at nå deres mål og komme tæt på deres indre kerne.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar