Konceptet: SIQ® – Den Spirituelle Intelligens

Viden om Hjerte, Hjerne og Højere bevidsthed

Et ny orienterende koncept skabt af Merete Gundersen præsenteres hermed i sin udbyggede form.

Konceptet baserer sig på, at gennem den menneskelige bevidstheds store iboende potentiale udvikles den Spirituelle Intelligens som en ekstra dimension til fuld forståelse og udnyttelse af, at

ALT hvad vi er – er resultatet af at tanken er skabende
– i fortid, nutid og fremtid.

 

Merete Gundersen fortæller om begrebet SIQ®

Den Spirituelle Intelligens er viden om Hjerte, Hjerne og Højere bevidstheds udvikling. SIQ®- er den Intelligens der forbinder os med sjælen og ånden i os.
Det er også den energi der via visualisering og meditation træner vores evne til at danne indre billedstrømme der viser os retningen i og for vores liv.
Den søges kortlagt ved en kombination af sind og psyke via hjernens mange aktiviteter og gennem neuronernes virke i hjernen. Der bliver lagt særlig vægt på den spirituelle dimensions betydning for udviklingen af den menneskelige psyke og intelligens. SIQ®- er den Intelligens der forbinder os med sjælen og ånden i os.
SIQ® er hjernens evne til at bruge en større del af dens kapacitet. Det er hjernens evne til at komme i kontakt med Guddommelig visdom og dens evne til at være i kontakt og harmoni med menneskets iboende sjæl og ånds aspekt.