Velkommen til viden om SIQ® – Den Spirituelle Intelligens

SIQ® er hjernens evne til at bruge en større del af dens kapacitet.
Det er hjernens evne til at komme i kontakt med menneskets højeste potentiale på alle planer.

SIQ® er kærlighed-visdom-bevægelse –
det at tænke og handle via sin sjæl

 

Du indhente oplysninger om SIQ®-Den Spirituelle Intelligens. Det er viden om de tre H’er, Hjerte, Hjerne og Højere Bevidsthed.

  • Hvad er den spirituelle intelligens?
  • Er det et center i hjernen?
  • Hvad kan det bruges til?
  • Findes det i alle hjerner?
  • Findes der forskning i SIQ®?

Den spirituelle Intelligens søges kortlagt i en kombination imellem sind og psyke via hjernens mange aktiviteter og gennem neuronernes virke i hjernen.

Sindet er ALT. Hvad vi tænker, det bliver vi
Gautama Siddharta