SIQ®- Forskning

Moderne forsknings metoder til det spirituelle verdensbillede

Accept af forskningens udvikling

Man må acceptere, at den eksisterende videnskab aldrig vil kunne rumme alt og derfor altid må være i udvikling. Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket på må ikke afvises på forhånd, blot fordi de ikke passer ind i den eksisterende videnskab. Videnskabens historie indeholder lærerige eksempler på, at videnskabelig lukkethed kan føre til afvisning af væsentlige erkendelser. Hvad nu, hvis det spirituelle område er vore dages Semmelweis?

I så fald vil det klæde den moderne videnskabs eftermæle at have udvist en vis åbenhed overfor det spirituelle menneske.

Lasse Elbrønd Skovgaard, cand.mag. og cand.pæd.

 

Merete Gundersen skriver: Som spirituel kunne man forstille sig at bruge forskningsmetoden: Hermeneutikken- Hermeneutikken bruges i forvejen af : Hermeneutik bliver især brugt af forskere fra humaniora, teologi, jura og statskundskab. De forskere skal nemlig alle fortolke noget, som man ikke kan måle og veje.

Det er et stort ønske for sektoren, at nogle uddannede forskere ville gå i gang med det åndsvidenskabelige / spirituelle verdensbillede og forske i det.

Der findes meget litteratur som kunne danne et samlet billedet af en teori, hypotese en forskningsmodel som der kunne forskes i og på.

Som spirituel kunne man forestille sig at bruge forskningsmetoden: Hermeneutikken- Hermeneutikken bruges i forvejen af : Humaniora, teologi, jura og statskundskab, samt psykologi og filosofi. De forskere skal nemlig alle fortolke noget, som man ikke kan måle og veje. Dejligt er det hvis veluddannede forskere ville gå i gang med at forske i det åndsvidenskabelige / spirituelle verdensbillede.

Der er ingen undskyldning for ikke at gå i gang med at forske i det åndsvidenskabelige/ spirituelle verdensbillede. Hermeneutik er en af de to grundholdninger i psykologi. Det centrale i hermeneutikken inden for psykologien er at se på det hele menneske. Det samme gøres i åndsvidenskaben.

Spiritualitet er ikke en fiktion eller tro. Og det er ikke kun det der er forsket i, i stor stil, der skal vores liv og menneskets evolution fremad. Hvis det sker bliver vi som mennesker ”åndsløse”. Spiritualiteten skal også med , for at vi kan komme hele vejen rundt om menneskesindet og menneskelivet

Spiritualitet er dit og mit indre liv, som vi, når vi er rede til det, også viser og udlever i vores ydre liv.

Spiritualiteten lever og ånder i os, og giver os alle sammen smukke oplevelser, indre vejledninger ( via intuitionens gave) og den giver os også en stor del af vores følelsesliv.

Spiritualitet er lige så sand som de mange forskningsresultater som bringes til torvs hver dag kloden over, blandt andet indenfor f.eks.. sundhed, fysik, kultur psykologi osv.

Verden over forskes der også i spiritualitet, indenfor mange felter, så som nærdødsoplevelser, ”transedente” tilstande, bevidsthed, den nyeste cellebiologi, morfisk resonans, der forskes i Hjertes Intelligens, i Spirituel Intelligens, med meget mere. Kun i dk. halter vi bagefter, selv om det er begyndt i det små.

Men først den dag vi alle forstår at inddrage og forske i både krop , sind , sjæl og ånd, ligeværdigt med andre forskningsgrene, sker der store fremskridt.

Spiritualitet er også fakta- vores indre faktuelle liv, som varierer fra menneske til menneske, men som dog har mange lighedspunkter. Mere forskning i spiritualitetens væsen hilses mere end velkommen- også i Danmark.

 

PS:

Den spirituelle Intelligens forskning model bør ( kunne) være den: hermeneutiske forskningsmodel – Modellen som også bruges af : humaniora, teologi, jura og statskundskab.

Disse forskere skal nemlig alle fortolke noget, som man ikke kan måle og veje.

Hermenutik eller hermeneutica betyder den forklarende kunst, eller kunsten at forklare. Den hermeneutiske metode går ud på forståelse og fortolkning af det, der undersøges. Fordelen, set i spirituel sammenhæng er, er at metoden ikke forudsætter nogen objektiv og målbart eller objektivt bevist bart og metoden anvendes derfor oftest på umålelige forhold og inden for de humanistiske videnskaber. Det er kvalitative og ikke kvantetive angivelser, der går ud på helhed.

God metode til at forske i menneskets åndelige/spirituelle udvikling. Der skal beskrives og det beskrevne skal tolkes.

Blandt andet har Eskild Tjalve bidraget både med bøger og en samlet billedserie om det åndsvidenskabelig verdensbillede en teori, hypotese og forskningsmodel.

Vores store tænker Martinus, fra Martinus Instituttet er også et bud på en teori og en forskningsmodel og hypotese der kunne forskes i.

’Hermeneutik’ betyder: En måde, som vi filosofisk kan forstå verden på.

 

Yderligere information:

Manifesto for a Post-Materialist Science ( findes let på nettet). Her forklarer en række fremtrædende forskere i 18 hovedpunkter, hvorfor det hidtidige verdensbillede må ændres.

Lynne McTaggart: The Intention Experiment. Hun er ikke selv forsker men har haft dybe samtaler på et højt niveau med mange af de nye pioner-forskere. Med ca. 500 referencer.

Ervin Laszlo: What is Reality?, primært side 1 – 80. Med ca. 150 referencer.

Ervin Laszlo er højt international anerkendt forsker i systemteori med æresprofessorater og er æresdoktor ved 10 universiteter verden over. Har været indstillet til Nobels fredspris 2 gange. Er forfatter og medforfatter til 91 bøger udgivet på 24 sprog. Stifter af Club of Budapest, en international tænketank med bl.a. Dalai Lama, Desmond Tutu og tidligere Gorbatjov og Vaclav Havel.

Bruce Lipton, cellebiolog: Intelligente Celler (om Epigenetik). Med ca. 150 referencer. Epigenetik er et banebryden nye forskningefelt. der omhandler hvordan menneskets bevidsthed (tanker og følelser) påvirker vores sundhed og sygdomme – og helbredelsesmuligheder ved bevidstheds-ændring.

Larry Dossey: Èt med alt, med over 1.000 referencer.

Han er læge og højt anerkendt forsker vedrørende bevidsthedsfænomener.

The Institute of HeartMath: The HeartMath Solution.

Om hjertets intelligens, om hjertets store energifelt, om kohærens mellem hjerte og hjerne.

Dean Radin: “The Conscious Universe” og Rupert Sheldrake: “Videnskabens Bedrag”.

Kvantemekanikken der en klar demonstration af at menneskets bevidsthed påvirker den fysiske verden. Særligt dobbelt-spalte eksperimentet. Robert Lanza, læge og topforsker, har en god måde at forklare det på i bogen: Beyond Biocentrism, som i øvrigt handler meget om det nye verdensbillede.

Hvis man vil forstå den situation forskerne er i lige nu, hvor der er et paradigmeskifte på vej, så kan man få overblik over det i Thomas Kuhns bog: Videnskabelige Revolutioners Struktur.

 

SIQ Intelligence

Nexst Step after mindfullnes meditation is SIQ- The Spiritual Intelligens

The spiritual intelligence paradigm unites psychology and spirituality based on the results of scientific research corroborated by the findings of spiritual traditions.

Richard Griffiths: SQ Intelligence Fuld spektrum Intelligence
sqi.co/the-full-spectrum-of-intelligence

facebook.com/3Qinstitute/?fref=mentions&pnref=story

 

Film indtalt Richard Griffiths- SQ- Instituttet:

Richard Griffiths is a psychologist and corporate trainer. He is the founder of the 3Q Institute and a former National Chairman of the Transpersonal Psychology Section of the Australian Psychological Society. His published work represents his findings from a lifetime of research and practice as a psychologist and spiritual practitioner. Alongside his research in psychology, he maintained a personal spiritual practice, and had first hand experience of a number of different spiritual traditions. Eventually a secular synthesis of psychology and spirituality emerged from his research in the form of the spiritual intelligence paradigm, which is the foundation of training at the 3Q Institute.

Naturvidenskaben bekræfter, at åndelig intelligens er forbundet i den menneskelige hjerne.

Adgang til Spirituel intelligens er baseret på sekulære (neutrale) principper afledt af videnskabelig forskning

 

References About Spiritual Intelligence

Zohar, D., Marshall, I. (2001). SQ: Connecting With Our Spiritual Intelligence

Amramt, Y. (2007). The Seven Dimensions of Spiritual Intelligence

Draper, B. (2010). Spiritual Intelligence: A New Way of Being

Wilber, K. (2000). Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology

 

SQ Sources

Rajneesh, Bhagwan Shree (1980) Book of the Secrets

Muktananda, S. (1978) Play of Consciousness

Thomas a Kempis (1441) The Imitation of Christ

Rastogi, T (1982) Islamic Mysticism

Tolle, E. (2004) The Power of Now

Yogananda, P. (1945) Autobiography of a Yogi

 

Cognitive Psychology

Segal, Z. et al (2002) Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)

Fulton, P. et al (2005) Mindfulness and Psychotherapy

Brown, K.W. (2003) The Benefits of being Present

 

Psychoanalysis

Fairbairn, W.R.D. (1952) Psychoanalytic Studies of the Personality.

Greenberg, J & Mitchell, S. (1985) Object Relations in Psychoanalytic Theory.

Bion, W. R. (1970) Attention and Interpretation.

 

Transpersonal psychology

Tart, C. (1977) Transpersonal Psychologies

Wilber, K. (1999) Essays on Transpersonal Psychology

Daniels, M. ( 2005) Shadow, Self, Spirit: Essays in Transpersonal Psychology

Taylor, S. (2017) The Return of Perennial Perspectives? Why Transpersonal

Psychology Should Remain Open to Essentialism. International Journal of Transpersonal Studies

 

Philosophy of science

Kuhn, T. (1970) The Structure of Scientific Revolutions

Popper, K. (1959) The Logic of Scientific Discovery

Henry, J. (2008) The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science

Sheldrake, R. (2013) Science Set Free

Haisch, B. (2012) The Purpose-Guided Universe: Believing in Einstein, Darwin, and God

 

Neuroscience

Zohar, D. & Marshall, I. (2001) SQ: Ultimate Intelligence

Seil, F.J. (2008) Neural Plasticity and Regeneration

Dehaene, S. (2002) The Neuroscience of Consciousness

Newberg, A. (2014) Principles of Neurotheology

Siegel, D.J. (2013) Interpersonal Neurobiology

 

Research Studies on Spiritual Intelligence

1. Studies demonstrating the Benefits of Meditation that also apply to 3Q:

Harvard Unveils MRI Study Proving Meditation Literally Rebuilds The Brain’s Grey Matter In 8 Weeks

A Neuroscientist Explains How Meditation Changes Your Brain

The 23 Amazing Benefits of Mindfulness for Body and Brain

2. Studies showing that 3Q abilities (like creativity and innovation) and 3Q values (like a deeper sense of purpose) increase job satisfaction and contribute to higher productivity:

Purposeful Leaders Shown to Elevate Workplace

Stop Engaging – Start Fulfilling: A New Era of Employee Engagement

Spiritual Intelligence Increases Job Satisfaction

Being happy at work really makes you more productive

3. Studies proving that a 3Q Organisational Culture improves Performance:

The Five Elements of a Simply Irresistible Organisation

How Great Leaders Create Trust

High-Character Leadership Is The Key To Your Company’s Financial Success © 2011 – 2018, Richard Griffiths.

 

Merete Gundersen er landskendt forfatter og spirituel coach og mentor med speciale i SIQ®- Den Spirituelle Intelligens. Hun har de sidste 25 år holdt foredrag, kurser og workshop over hele landet. Gennem 12 år har Merete Gundersen drevet eget institut – Livskilden, hvor hun har coachet, undervist og vejledt såvel ledere, mellemledere, kontorpersonale, plejepersonale, ingeniører og lærere – kort sagt, et bredt udsnit af den danske befolkning til at finde ind til deres sande identitet. Enkeltpersoner vejledes ved brug af samtale og visuelcoaching. Merete Gundersen har afholdt utallige kurser i : ”Find din livsvision.”

Hun har udgivet et abstract omkring Tankens kraft.

Som forfatter har Merete Gundersen skrevet og udgivet 10 bøger, har udgivet 6 meditationscd’er og 2 dvd’er, samt en række e-bøger. Både hendes bøger, cd’er og dvd’er leder lytter og læser til at nå deres mål og komme tæt på deres indre kerne.

 

Merete Gundersen

Næste step efter mindfulness meditation er SIQ®- Den spirituelle Intelligens.

Den åndelige intelligens forener psykologi og spiritualitet baseret på resultaterne af videnskabelig forskning, der understøttes af resultaterne af åndelige traditioner.