Merete Gundersen, Stifter af Livskildens ForlagLivskildens Forlag

Livskildens Forlag blev etableret i april 2000. Det primære formål med bogudgivelserne fra forlaget er at udgive bøger der oplyser, informerer og bringer viden om SIQ® – Den Spirituelle Intelligens.

Et nyt begreb som er lanceret af Merete Gundersen, og som er udsprunget af store indsigter i den menneskelige psyke, den menneskelige bevidsthed og det faktum at i tusindvis af mennesker har spirituelle oplevelser.

Forlaget arbejder for at fremme forståelse af hvordan psyke og spiritualitet indvirker på menenskers liv. For at gavne de mange der har og vil få spirituelle indsigter nu og i fremtiden.


Bøger der informerer om:

  • SIQ® – Den Spirituelle Intelligens
  • Meditation
  • Visualisering
  • Bøn
  • Tankekraft
  • Hjerneaktivitet ved SIQ®
  • Psykospirituelle processer
  • Psykologi & Spiritualitet

Via forlagets udgivelser er det ønsket at SIQ® bliver accepteret og kendt som et brugbart element i den menneskelige psyko-spirituelle udviklings proces.

Alle forlagets udgivelser af Merete Gundersen kan ses og købes via Livskildens Web-shop.