SIQ®- Den Spirituelle Intelligens & Bevidsthed

Atomar struktur
Den menneskelige bevidsthed lever og agerer via Ånd, Sjæl, Hjerne og Krop
Bevidstheden er menneskets evige atomare struktur, som består af atomart stof. Det består i sin grundsubstans af lys. Vores bevidsthed er en lysende stjerne- konstellation.
Medens vi er inkarneret her på Jorden, har vi en tung fysisk krop af tungere atomer som gør at bevidsthedens lys er lavfrekvent og derfor er vi ikke så hurtigt tænkende som når vi kun er ren ånd.

 

SIQ- Intelligens og bevidsthedVores bevidsthed består af:

  • Den tænkende intelligente bevidsthed
  • Den drømmende bevidsthed
  • Sjælens bevidsthed
  • Åndens bevidsthed

Det ledende organ, som styrer vores bevidsthed, medens vi lever her på Jorden, er hjernen. Hjernen er en mellemstation imellem den fysiske krop, ånd og sjæl. Hjernen er medstyrere af alle kroppens organer helt ned på celleplan. Koden til at aktivere først sjælen og dernæst ånden ligger i vores DNA, og det bliver aktiveret via centre i hjernen, som aktiveres via de tanker, vi tænker, og det lys som findes i auraen.

Vi har mange former for tanker og alle tankerne vibrerer i et svagt elektromagnetisk felt af energi som kan aktiverer neuroner i hjernen og derigennem aktivers vores tænkning. Når vi drømmer, drømmer vi i billeder og disse billeder indeholder også en svag elektromagnetisk lysfrekvens som aktiverer og får neuroner til at fyre således der medens vi sover, er en livlig aktivitet som er den måde bevidstheden arbejder på under søvnen. Men denne bevidsthedsform er lige så meget vores virkelighed som den vågne opmærksomhed. Det vil sige at søvnen er også vores bevidstheds liv.

Bevidstheden arbejder altid både når vi er i hvile, når vi er vågne, når vi taler, når vi synger, når vi danser, når vi er glade når vi er vrede, når vi meditere og når vi visualiserer. Bevidstheden er aldrig helt i ro. Når og hvis vi syntes vi er aldeles tanketomme og vi føler at ingen ting sker, er der livlig aktivitet, for i den yderste stilhed er det at sjæl og ånd kan komme til og sende besked ned til hjernen via indre billeder som vi kan forstå og omsætte til viden.
Disse beskeder fra sjælen og fra ånden er af en findere karat end dem vi tænker os frem til via vores tænkende sind fordi informationer fra sjælen er helt uden det egoistiske egoets styring og er fuld af kærlighed og visdom og accept af alt.

Når vi modtager informationer fra sjælen og når sjælslysets aktiverer hjernen aktiveres vores SIQ® – Den Spirituelle Intelligens. Det er uhyre vigtigt at vi lærer at aktivere SIQ® fordi det giver en ekstra dimension i livet og bevidsthedens måde at arbejde på bliver derved optimal. Man bliver mere hele mennesker. Man bliver bedre i stand til at skabe nyt fordi tænkningen bliver mere bøjelig og mindre konform.

Bevidsthedens Biokemi
Vi er alle født med et bevidst liv som ligger latent i vores grundaura og denne grund aura kan vi ikke forandre, den er den samme igennem hele vores inkarnation og den har det lys indbygget som er optimal for bevidstheden at arbejde igennem for at vores karmiske liv hele tiden kan aktiveres via tankernes lysfrekvens og lysintelligens.

Uden om grundauraen findes vores tankeaura, som er den elektromagnetiske energi form som vi hele tiden skaber via vores tanker, disse tanker påvirker nu via auraens energi, vores biokemi indtil alle celler og til vores organer. Denne tanke aura er bevidsthedens biokemiske påvirkning af menneskesindet. Vi kan altså alle være med til at forandre vores biokemi og det kan vi blandt andet gøre igennem visualisering.
Der findes nyere forskning, der viser, at nervesystemet reagerer lige så stærkt på billeder, som vi blot forestiller os i fantasien, som på ting vi rent faktisk ser med det blotte øje. Med moderne scannere kan man nu vise, at hjernens synscenter opfører sig, som om vi ser, selv om vi har lukkede øjne. Hvad er det så, der aktiverer synscentret? Der er her tale om at vi bruger den spirituelle intelligens den kan også benævnes sjælens og åndens intelligens.

Denne aktiveres via indre tænkning og via højere vejledning fra sjæl og ånd. Indre viden fra sjælens og åndens kerne danner indre billede på et åndeligt verdensbillede fordi det nu en gang er den måde at mennesker på Jorden bedst kan forstå informationerne fra deres højeste etiske stade og visdomshav.
Bevidsthedens biokemi er: evnen til bevidst at bruge sin bevidstheds fulde potentiale, til at opnå et liv fuld af visdom, kærlighed, glæde og accept. Men også det at få hjernen til at arbejde med de mange intelligenser og impulser på en afbalanceret måde.

 

 

 

Mennesket er en del af et hele, som vi kalder universet – en del, der er begrænset i tid og rum. Mennesket oplever sig selv, sine tanker og følelser som adskilt fra resten…. en slags optisk bedrag af bevidstheden. Denne vrangforestilling er en slags fængsel for os, der sætter grænsen ved vore peronlige ønsker og vores hengivenhed for de få personer, der er os nærmest. Det må være vores opgave at frigøre os fra dette fængsel ved at udvide det, vi omfatter med kærlighed, til at rumme alle levende væsener og alt i naturen i al dens skønhed. – Alberth Einstein