Uddannelse til Psykospirituel Terapeut

Uddannelse til SIQ®- terapeut

SIQ®- Terapeut uddannelsen er en moderne Psykospirituel Terapeutisk uddannelse i Hjertes Energi,  og SIQ®- Spirituel Intelligens , som udvikler krop, sind, sjæl og ånd.

SIQ® er læren om den spirituelle intelligens gennem Hjertets Energi. I uddannelsen til SIQ®- Terapeut vil du opnå psykologisk viden og spirituel indsigt til at kunne vurdere et forløb i en forandringsprocces i sindet.

Uddannelsen til psykospirituel terapeut er en tre årig uddannelse. Uddannelsen er opdelt i tre moduler.

Der modtages diplom efter hvert modul. Hvert modul afsluttes med en  skriftlig og en mundtlig eksamen, karakteren er bestået , ikke bestået.

Uddannelsen bygger på læren om Hjertets Intelligens, Hjertets Energi, samt viden og erfaring igennem læren og træningen i  SIQ®- Den Spirituelle Intelligens.

Der er tale om en uddannelse hvor leverne gennemgår en stor selvudviklings og forløsnings proces, som en vej til at blive den bedste udgave af sig selv. De opnår at blive en sublim underviser til forløsning af andres ubalancer, samt  råder over værktøjer til at rådgive, vejlede og undervise andre.

 

Hjertets Energi

Der undervises overordnet i:

  • Hjertets Energi
  • Hjertets Intelligens
  • Positiv psykologi
  • Holistisk tænkning
  • Systemisk Coaching
  • Hypnose
  • SIQ®- Den Spirituelle Intelligens.

 

Modul 1- SIQ®- Terapeut i Hjertets Energi

På det første år, modul 1, undervises der i Hjertets Energi, ud fra bog og cd Hjertets Energi.  Du bliver SIQ®- Terapeut i Hjertes Energi efter endt eksamen. Allerede efter det første år,  kan man  starte egen praksis, undervise og træne andre mennesker fremad på deres udvikling vej. Og  kursisterne er i stand at bruge teknikkerne fra bogen.

Du kan læse mere om første års uddannelsesforløb under modul 1.

 

Modul 2 – SIQ®- Terapeut i Spirituel Intelligens

På det andet år, modul 2- undervises der i SIQ®- Spirituelle intelligens ud fra bøgerne: Det Spirituelle Menneske 1 – 5, samt bogen kærlighedens Urkraft. Du bliver SIQ®- Terapeut i den spirituelle intelligens.

Her lærer man sin egen spiritualitet at kende  på et langt dybere  plan og der trænes  i at aflæse hvad det betyder for sindet at få spirituelle oplevelser. Også her  arbejdes der med egen terapi, med etik , samt  med udvidet sansning og med læren om det særlig sensitive sind.

Du kan læse mere om andet års uddannelsesforløb under modul 2.

 

Modul 3- Master SIQ®- Terapeut- som Pskospirituel Terapeut

På det tredje år, modul 3 på  SIQ®- Master uddannelsen- som er en et årig overbygning på de to forgående år. På master SIQ®- Terapeut uddannelsen videreudvikles metoder og værktøjer til at kunne vejlede og coache personer under personlig spirituel udvikling. Her trænes klienten og undervisningsdelen intenst.

Du opnår psykologisk viden og spirituel indsigt til at kunne vurdere et forløb i en forandringsproces.

Der vil være projektskrivning omkring et selvvalgt emne inden for de områder, der er blevet arbejde med gennem SIQ®- Terapeut uddannelsen.

Du kan læse mere om andet års uddannelsesforløb under modul 3.

 

Psykospirituel Terapeut, hvad er det?

Det er en uddannet psykoterapeut, en behandler der er i stand til at arbejde, med psykologisk spiritualitet, en der som behandler og underviser, kan agere som mentor, coach og vejleder for andre, hos hvem spiritualiteten er under opvågning og udvikling.

Det er en person der har viden om, hvad der sker i krop, sind, sjæl og ånd, når der åbnes for den spirituelle udvikling i sindet.

Det er en person, der er udannet til at være vejleder, for mennesker, som ønsker, at finde rundt i livet, når spiritualiteten banker på, og som hjælper med at åbne for den nye livsvej.

En Psykospirituel Terapeut er en person, der kan undervise, og coache/vejlede mennesker,  der usikre og som ikke forstår hvad der sker med deres tanker og deres sind, og med deres følelser, når spiritualiteten vågner i dem.

De kan hjælpe dem til at forstå deres indre billedsprog, som ofte vil være et ”billedsprog” der er nyt for dem.

De kan lede deres klienter ind i en sund spiritualitet, en spiritualitet som er fri for dogmer, angst, uro, og som kan styrke deres eventuelle manglende selvværd/selvtillid. De kan  hjælpe dem til at omsætte det nye der sker i krop og sind.

De vejleder og anvender spirituelle teknikker , således at der kommer et nyt lys og en bedre forståelse af en del af de kropslige og psykiske symptomer, der kan opstå under spirituelle udviklings processer. De kan afhjælpe eller være med til, at mindske, ubalancer, så som nevøsitet, angst, vrede og mindreværdsføleler m.m. . Sætte dem i stand til at håndtere, bruge og omsætte deres ny vundne eller genvundne spiritualitet på en ny og opløftende måde i deres hverdagsliv.

Det medfører, at de nye/ genvundne evner omsættes til positiv energi,  positiv nytænkning og ny iderigdom.

 

Hvem kan tage uddannelsen, og hvem kan bruge den?

Alle med interesse i psyke og sind og spirituel udvikling,  alle der har en eller flere alternative uddannelser, alternative behandlere, lærere, sygeplejersker, plejepersonale, læger, almene psykologer og psykiatere samt almene psykoterapeuter kan med fordel tage denne uddannelse.  Første modul kan tages af alle.  Også for dem der ikke i forvejen har en alternativ uddannelse.

Den bruges først og fremmest af de, der, ønsker at  bruge uddannelsen, som udøvende behandler med titel som: Spirituel Psykoterapeut. Samt for alle, der ønsker at udvikle sit eget sind, åbne sit hjerte og få indsigt i spiritualitetens teoretiske og praktiske del.

For alle behandlere og undervisere der ønsker at få indsigt i den menneskelige spiritualitet,  og som har interesse i at lede andre på vej til et rigere og sundere spirituelt liv. Uddannelsen kan bruges, i sundhedssektoren, i den alternative sektor,  og i psykiatrien.