SIQ® – Den Spirituelle Intelligens & Meditation

SIQ-MeditationSIQ®-Meditation er en moderne, aktiv, effektiv, livsbekræftende og sundhedsfremmed form for meditation, som skaber ro, handling, fornyet energi, og velvære.

Den fremmer vore iboende højere potientaler og giver os kontakt til vores indre liv.
Dette indre liv kan man via mediation blive i stand til at afkode, således det der lever og er i vores indre kan træde tydeligt form for os og derved kan vi handle på vores indre tanker. Vore indre tanker er ikke forurenet af ubalancer og de er frem for alt ikke påvirket af havd andre mener. Denne form for mediation kan vise dig hvem du er.

Mediationsformen består af stilhedens meditation kombineret med visualisering og slutter med så meget stilhed som,den enkelte selv ønsker det.

SIQ®-Meditation fremmer en afbalanceret fysisk og psykisk tilstand og giver dig indsigter du ikke vidste du havde. Den giver dig adgang til tallenter du ikke vidste du besad.
Ved SIQ®-Meditation aktiverer og fremmes kontakten til Hjerte, Hjerne og Højere Bevidsthed optimalt.

 

SIQ®-Meditation består af:

 • Ro og musik
 • Åbning af hjertet
 • Aktivering af forbindelsen fra hjertet til hjernen
 • Aktivering af forbindelsen fra hjernen til din sjæl
 • Harmonisering af hjerte og hjernebølger
 • Vejledende visualisering


Visualisering

Visualisering er hjernens evne til at danne indre billedstrømme, hvorved der aktiveres nye neuronforbindelser, som så er med til at påvirke din tænkning og dermed dit liv i en ny retning.

Under visualisering søger hjernen at finde nye veje for egen nytænkning. Vanetækningen brydes og indre billedstrømme er med til at aktivere nye neuronforbindelser, som gør, at tænkningen ikke længere er konform.

SIQ®-Meditation er, en kort og meget effektfuld meditation, som man nemt kan nå i en travl hverdag.
Der opnås optimalt udbytte af meditationer, når der mediteres fra 10 til 20 minutter ad gangen, gerne dagligt.
Men en kort meditation, giver en meget fin, lille effekt.


SIQ®–Meditation er:

 • Stressforebyggende
 • En vej til større frihed
 • En vej til det visionære sind
 • En vej til at udvidet kreativitet
 • En vej til indre visdom
 • En måde at åbne for den spirituelle kapacitet
 • En harmonisk måde til selvudvikling
 • En livsbekræftende genvej til indre fred
 • En behagelig metode til dyb afspænding
 • En åbning, hvorfra der skabes et nyt, dynamisk fokus
 • En støttende og målrettet vejledning mod nye mål
 • En vej ind til balance i sindet og hjertet


SIQ®–Meditation giver:

 • Fred i sindet
 • Ro og balance
 • Kontakt til vores sjæl og ånd
 • Fred med vore medmennesker
 • Højnelse af selvaccepten
 • Adgang til sit livsformål
 • Adgang til sin livsvision
 • Indsigt i sin egen storhed
 • Mod til at udfolde vort fulde potentiale
 • Kærlighedsevnen udvikles optimalt
 • Harmoniserende indflydelse på helbredet
 • Igennem SIQ® – meditation brydes gamle vaner.
 • Nye evner, talenter og livsmuligheder ser dagens lys. Kærlighed, fred og livsglæde blomstrer.

Meditation påvirker os både fysiologisk, psykologisk, psykosocialt og psykospirituelt.

Prøv det! Gør det! Det kan kun forbedre dit liv.