Lyset som en levende ånd

Lyset som en levende ånd

Lyset som en levende ånd

Alle krystallinske salte, partikler , væsker og celler i den menneskelige krop reagerer på: tanker, ord, billeder, lys, lyd, duft og farver.

Lys er levende ånd – ånd er lys
Ånden er i lyset i en bestemt frekvens af lys
Sjælen er i lyset i en bestemt frekvens af lys
Sjælen er et ned transformeret lys i en bestemt frekvens af lys
Åndens lys er evigt og i en evig og uforanderlig substans af lys
Hvert sjælslys er ulig den andens

 

Menneskets fysiske krop er atomart partikel stof som udsender og modtager lys og som holdes i live af lys. Den lever og agerer i samspil med sjælens og åndens lys. Den fysiske krop kan leve uden sjælen, men da er mennesket kun en ”Zombie”.
Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til at trække på sjælens lys, da belives ånden i mennesket og det moderne menneske er født.
Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til at trække på åndens lys, da belives ånden i mennesket på den mest optimale måde og fremtidens menneske er ved at blive født.

Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til via sjælens og åndens lys at søge uden for den planet den bebor, er fremtidens menneske født.
Vi er evige lysvæsner i en evig spiral bevægelse i universets lys – struktur. Menneskets ånd kan nedtransformere sig via lyset i flere eller til flere aspekter af lys, således at mennesket er i stand til at leve blandt andet på Jorden.
Dette aspekt, at lys er sjæl og ånd og at lys er og har indbygget intelligens, er en faktor vi skal vende os til i femtiden. Det hvide lys har den højeste svingning og den højeste grad af helbredende virkning, fordi den indeholder alle spektres farver.

Ego strukturen i mennesket
Når et menneske føler det er adskilt og ensom skyldes det, at det ikke har kontakt til sin sjæl eller ånd og fordi det alene lever i egoets bevidsthed. Ego bevidstheden er en meget statisk struktur. Ego bevidstheden er også livsnødvendigt at bruge for at leve og udleve vores liv her på denne planet.
I ego bevidstheden, som er en egen programmeret struktur i hjernen, er indbygget det overlevelses mønster vi skal bruge for at være en del af Jordens udvikling.

Bevidsthed
Bevidstheden er lys, et åndslys, en levende organisme, som har følgende ”kanaler” at operere igennem:

Oppefra
Guddommelig skabelse
Universet
Ånd
Sjæl
Hjerne
Krop
Sind
Ego

Nedefra
Ego
Sind
Krop
Hjerne
Sjæl
Ånd
Universet
Guddommelig skabelse

Når ånd og ego smelter sammen har du et kosmisk menneske der er i stand til at udnytte sin hjerneaktivitet på højeste niveau.

LYS

Guddommelig skabelse
Er lyset i sin ursubstans. Det er et højspektret ildagtigt lys med skabende, guddommelige egenskaber, som ligger langt uden for den menneskelige videnskab og den menneskelige opfattelse og forståelsesramme.

Universets lys
I dette lysspekter fødes, udvikles og lever al ÅND og al skabelse af lys ud fra guddommelig visdom.

Åndens lys
Er lig med det guddommelige lys, som er det samme som det højeste ildagtige lys, som er stærkere end laserlyset, et endnu ikke afkodet lysspekter.

Sjælens lys
Nedtransformeret lys fra ånden.

Hjernen
Sender og modtager lys fra krop, sjæl og ånd.

Krop
Modtager og sender nedtransformeret lys fra hjernen. Modtager og sender lys til og fra atmosfæren, således at den interagerer med atmosfæren altså med lyset i og omkring Jorden.

Kommentar ( 1 )

  • Inga

    Utrolige og usædvanlige vise ord! Tak for dem.

Skriv en kommentar