Test – Er dine følelser stærkere end dine tanker

Test - Er dine følelser stærkere end dine tanker?Ud fra et skabelsesperspektiv ser det således ud:

Tanken
Tanken er skabelsen – ordet er skabelsen -lyden er skabelsen.
Tanken kommer til at bestå af ord, som derved bliver til lyd.
Ord har lyd. Tanken er ord, der derved får lyd, som derfor er skabelsen.
Af tanken, lyd og ord og kommer følelsen.

Følelsen
Af følelsen kommer tanken, kommer ordet, kommer lyden.
Så det, man kan udlede af det, er, at det er en tovejskommunikation, der hele tiden foregår, når man lever livet. Men set fra et skabelsens perspektiv er det lyden der er den stærkeste kraft.

Er følelsen stærkere end tanken?
Ud fra det levede liv, levet i hverdagen, ser det sådan ud:
Så det, man kan udlede af det, er at det altid er en tovejskommunikation, der hele tiden foregår, så derfor giver det ingen mening at sige, at det ene er stærkere end det andet.

Man kan sige, at for det ene menneske er det følelsen, der er stærkest, fordi de mest er styret af deres følelser. Og for andre kan man sige, at tanken er den stærkeste, fordi de mest er styret af deres tanker.

Det vil være et spørgsmål om vores følelsesbarometer og vores ”tankekraft”, hvor følsomme vi er i sindet, og hvor følsomt vi reagere på givne hændelser og tanker.
Men set fra et skabelsens perspektiv er det tanken der er den stærkes kraft.

Hvis man sætter et parameter op fra 0 til 100, vil alle mennesker ligge forskelligt på en sådan skala, hvad enten der spørges om tankerne eller følelserne er de stærkeste.

Er dine følelser stærkere end din tanke, eller er det omvendt?

Hvor ligger du på denne skala?

Tanken
0_____________________________ 50___________________________100

 

Følelsen
0_____________________________ 50___________________________100

Hvis du ser dig selv som den du er, og ikke som den du ønsker at være, har du her et redskab til at forandre din tilværelse. Du kan gå fra at være styret af dine følelser til at være styret af tanken, men også omvendt hvis du mener der er ubalancer.

Livskildens ForlagDenne test er udviklet af SIQ-terapeut Merete Gundersen.

Hvis du ønsker at få denne test som en pdf-fil, således du kan udskrive den og/eller bruge dem i forbindelse med foredrag, kursus formål eller til dine uddannelser, kan du hente testen som PDF-fil her.