SIQ®- Hjertets Energi og Hjernes Intelligens

Vigtige faktorer i vores udvikling

Hjertets Energi og Kærlighedens vejHjertets Intelligens er en af de vigtigste faktorer når vi taler om den spirituelle intelligens, og spirituel udvikling. Det er meget vigtigt at udvikle hjertets Intelligens for at opnå en sund spiritualitet og for at udvikle vores kærlighedsevne optimalt. Det er i hjertet at vores sande kærlighed bor. Hjertet  elektriske aktivitet sender hele tiden impulser til hjernen.  Så hvad vi udvikler i hjertet sendes som energi op til hjernen.

Hjertets Intelligens og derved vores kærlighedsevne kan trænes og opøves via meditation/ visualisering, og bøn , og ved at fokusere positivt på vores livssituation. Vi er  således hvert minut skaber af  at udvikle os selv som mennesker via vores hjertes Intelligens, som så bliver vores hjertes energi..

 

Hjernen i hjertet

I 1960’erne og 1970’erne forskede John og Beatrice Lacey i kommunikationen mellem hjerne og hjerte, og de erfarede, at hjertet formidler information til hjernen på måder, som har afgørende indflydelse på, hvordan vi opfatter og reagerer på verden.

En anden af neurokardiologiens pionerer Dr. J. Andrew Armour formulerede efter intensiv forskning i 1991 konceptet om et egentligt neuralt netværk i hjertet.

Han beskrev sin videnskabelige opdagelse således: ”Hjertet har et komplekst indre nervesystem, der er så forfinet, at det i sig selv udgør en lille hjerne.”

Hjertets hjerne er altså et selvstændigt netværk af forskellige typer af neuroner, neuro transmittere og proteiner mv. Dette udfoldede netværk gør hjertet i stand til at handle uafhængigt af kranie-hjernen og selvstændigt at sanse og føle, lære og huske.

Hjertet har naturligvis, i fysisk forståelse, sit eget nervesystem af overlevelsesmæssige årsager. Men Hjertet som organ er også knyttet til vores følelsesforståelse og sjælsforbindelse. Det er kun noget vi forstår ved spirituelle indgangsvinkler og oplevelser. Disse oplevelser opnås lettest igennem meditative tilstande.

Hjertet som symbol er velkendt og vidner om dets betydning i forbindelse med kærlighedsfølelsen. Symbolsk og spirituelt set har organet hjertet en central plads for vores følelse af og opfattelse af hjerteenergien og alle de følelser, der er forbundet med den.

Hjertets hukommelse i spirituel forstand rummer det vi husker af glædelige såvel smertelige oplevelser i nuværende som  i tidligere liv, på andre sjælelige planer og i det jordiske liv.

Udsendelse af elektrisk puls, bølge, lys og energi fra hjertet foregår konstant, men intensiteten og renheden af denne energi bestemmer dets kraft og virke, og her har tankens kraft og tankens ansvar en stor betydning. I spirituel henseende kan denne energi intensiveres ved meditation/visualisering, healing, bøn og igennem et sundt tankeklima. Et sundt tankeklima betyder her positiv og næstekærlig tænkning.

Når hjertechakraet renses for unødig støj og i stedet bliver fyld op med lys og ny energi kan hjerteenergien flyde frit og rent. Smertelige oplevelser vil da ikke længere ramme os i hjertekulen, så voldsomt, at vi ikke føler vi kan magte oplevelserne. Når Hjertet Intelligens er aktivt er energien i hjertet givet frit, vi finder ro og vores sjælelige rejse kan begynde for alvor.  Vores kærlighedsevne vokser i takt med brugen af hjertets Intelligens.

 

SIQ® & Hjertets Energi – SIQ®- Den spirituelle intelligens

 • SIQ® er at få de eller de centre i brug i hjernen som relater til den spirituelle intelligens, og som korresponderer med hjertet
 • At arbejde med bøn, meditation og visualisering
 • At være Stilhed
 • Musik som påvirker sindet positivt
 • Rolige hjernebølger
 • Aktivere gudspunktet i hjernen som  sidder i temporallapperne (men kan også gøres ved magnetisk at stimulere centre i hjernen,
  Dr. Persinger neuropsykolog
 • Aktiverer og opnå at få Guddommelige oplevelser
 • At turde vedkende sig Gud i mig

 

At arbejde med Hjertets energi

 • At turde vedkende sig sine følelser
 • Bevidst at omforme sit ego fra fred til alkærlig visdom
 • At kunne erkende sine ubalancer
 • At være i stand til at arbejde med sin spiritualitet og derigennem opnå at
 • Se sine egne ubalancer
 • At lære at arbejde positivt med sine tanker
 • At meditere og visualisere
 • At arbejde med egen etik
 • At arbejde med aktiv bevidst bøn

 

Når vi er i dybe meditative tilstande “taler vi med hjertet og vi er i stand til at “kommunikere ” med vores sjæl og vores højere tænkning – McCraty, Rollin m.fl.; Science of The Heart At bruge hjertes Intelligens, er at tale, også med sjælen- det giver lykke i livet,  det kan læres –  det kan trænes – træn derfor din Hjertes Intelligens. – Merete Gundersen