Det Spirituelle Menneske 3

kr. 148.00

I dette det tredje bind af Det Spirituelle Menneske, fortsætter forfatteren med at indføre os i indsigter om: SIQ® – den spirituelle intelligens mange facetter. Også dette bind indeholder megen overraskende viden om menneskelig udvikling, psykologisk og spirituelt.

Beskrivelse

Det Spirituelle Menneske 3

I dette det tredje bind af Det Spirituelle Menneske, fortsætter forfatteren med at indføre os i indsigter om: SIQ® – den spirituelle intelligens mange facetter. Også dette bind indeholder megen overraskende viden om menneskelig udvikling, psykologisk og spirituelt.
Som både i bind 1 og bind 2 er her en righoldig og avanceret viden om:

 • Fødsel af mennesket
 • Hjernen som sanseapparat
 • Regnbuebroen
 • Hjerne, bevidsthed og sjælskerne
 • Tankerens globale forurening
 • Lyset og det skabende sind

I denne nyskabende bog: Det Spirituelle Menneske 3, er det imidlertid hjernens udvikling, der er sat i højeste fokus, men også de kosmiske indvirkninger på det fysiske legeme berøres.

Der bliver her skabt en ny forståelse af, hvad spiritualitet også er.
Betydningsfuld, vidtrækkende og fremtidsorienteret læsning.

1 anmeldelse af Det Spirituelle Menneske 3

 1. Torben Skettrup, Ph. d i fysik ved DTU – Danmarks tekniske universitet

  Et anderledes Verdensbillede

  I denne tid publiceres der mange bøger om spirituelle emner rundt om i verden. Det er derfor en glæde at se en ny bog af Merete Gundersen komme til verden her i landet. Merete er én af de virkelig aktive kapaciteter i Danmark indenfor den alternative verden, og hun gør et stort arbejde bl.a. for at bygge bro mellem de alternative metoder og de etablerede metoder inden for det medicinske område. I denne serie: Det Spirituelle Menneske bind I, bind II og nu også bind III er samlet en række af hendes kanaliserede essays brugt til undervisning og foredrag i perioden 1998 – 2005. Der bliver derfor berørt mange emner, og læseren bliver ført vidt omkring. Man fornemmer tydeligt den omfattende viden, som bliver kanaliseret ned i disse skrifter. Der er mange perler imellem.

  Naturvidenskaben
  Som naturvidenskabeligt uddannet er det altid vanskeligt at læse spirituelle skrifter, fordi der i mangel af ord til at dække de spirituelle begreber ofte benyttes naturvidenskabelige ord, som jo har en ganske bestemt mening for en naturvidenskabeligt uddannet person. Dette gælder f.eks. ordet ”energi”, som i fysikken betyder: ”Evnen til at udføre arbejde”, mens det spirituelt har en meget bred og ofte flertydig mening. I denne bog er der også benyttet en række ord fra den naturvidenskabelige ordbog. F.eks. benyttes ordet: ”Elektromagnetisk” en del til at beskrive forskellige spirituelle begreber, som f.eks. tankeformer eller aurastrømninger. Er man derfor naturvidenskabeligt uddannet og læser denne bog, skal man bevare et åbent sind for indholdet og ikke lade sig fange af brugen af ord fra fysikkens verden, fordi de rigtige ord til at dække de forskellige spirituelle begreber og foreteelser simpelthen endnu ikke findes i vores sprog.

  En anden begrebsverden
  Mennesket er jo et forunderligt væsen, og i alle tre bind bliver der gjort meget ud af at fortælle om menneskets sjæls- og åndsstruktur. I vort nuværende videnskabelige verdensbillede accepteres kun, hvad der kan måles og vejes, og fordi måleinstrumenterne er fremstillet af fysisk stof, reduceres opfattelsen af mennesket også til en rent fysisk materialistisk krop. Begreberne sjæl og ånd har derfor ingen mening i et sådant verdensbillede, og begreber som kærlighed, kunst, musikoplevelse, følelser og bevidsthed kan ikke forstås eller forklares.

  Viden om sjælen og ånden kan derfor ikke fremkomme ved brug af sædvanlige måleinstrumenter, men kun gennem indre oplevelser hos de enkelte mennesker. Derfor er kanaliserede skrifter, som disse bøger, så vigtige for at bringe os videre i forståelsen af menneskets indre opbygning og struktur. Kun ved at sammenligne mange sådanne skrifter fra forskellige forfattere kan der gradvis opbygges et mere moderne verdensbillede, hvor mennesket kan finde sin rette plads i den store sammenhæng. Ved læsningen og sammenligningen af sådanne skrifter er det derfor også vigtigt, at man opøver sin skelneevne, ved i sit hjerte med åbent sind at mærke efter, om det, der meddeles, føles sandt.

  Det er således med stor glæde, at jeg byder Merete Gundersens nye bog serie velkommen og ønsker, at alle, der læser den, må føle sig opløftet og få glæde og udbytte af at læse dem.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.