– Hjertets energi – ♥ ♥

kr. 98.00

Hjertets Energi er en vejledning i, hvordan vi bevidst kan arbejde med Hjertets energi og dermed intensivere og accelerere vores åndelige udvikling. Hjertet symboliseres af en blomst med tolv hjerteblade, som hver repræsenterer to modsatrettede kvaliteter, såsom svaghed, styrke, sorg- glæde, mørke – lys, had – kærlighed, klogskab – visdom mv.

Beskrivelse

Hjertets energi

Åbning af Hjertet

Hjertets Energi er en vejledning i, hvordan vi bevidst kan arbejde med Hjertets energi og dermed intensivere og accelerere vores åndelige udvikling. Hjertet symboliseres af en blomst med tolv hjerteblade, som hver repræsenterer to modsatrettede kvaliteter, såsom svaghed, styrke, sorg- glæde, mørke – lys, had – kærlighed, klogskab – visdom mv. Hvert af de tolv hjertebalde beskrives og der gives en øvelse – en kombination af meditation og visualisering – med henblik på et efter et at åbne de tolv hjerteblade, således de positive kvaliteter kan træde frem.

Gennem bevidst at se på, hvilke gode egenskaber, man gerne vil udstråle og dermed bestråle andre med, indarbejder man disse egenskaber i sin daglige meditation, således at underbevidstheden arbejder i positiv retning.

Når vi i vores bevidste og vågne daglige tilstand bliver i stand til at trække viden fra flere dimensioner, er det ikke svært at forstå, at vi også har kendskab til og viden om alt, hvad der bor og lever i det enkelte menneske. Det er også hendes erfaring at evner som klarsyn bliver tilgængelige for det firedimensionale menneske, som har lært at arbejde med den nye tids energi.

En række korte afsnit om bl.a. Det sande ego, det egoistiske ego, det dynamiske ego, en vej til menneskers indre guddommelige kerne mv., giver forståelse for formålet med at åbne de tolv hjerteblade. Forfatteren gør opmærksom på hvor vigtigt det er at give slip, da angsten for forandring kan binde os til at gennemleve det samme tema igen og igen.

Hjertets Energi indeholder den energi og de menneskelige kvaliteter som det er nødvendigt for mennesker at udvikle og integrerer i deres sind hvis de ønsker at aktivere SIQ- Den Spirituelle Intelligens.

Når SIQ er aktiveret i den menneskelige hjerne, ekspanderer hjernen og mere information flyder direkte fra sjælen til hjernen.
Som et resultat af det, vil guddommelig visdom blive mere nærværende i vores daglige liv.

Det er en enkel og lettilgængelig bog, som vil kunne hjælpe mange med at komme videre i deres udvikling. Til Serien hører også en CD med alle meditationerne indtalt af Merete Gundersen, musik af Carsten Fabrisius.

7 anmeldelser af – Hjertets energi – ♥ ♥

 1. Magasinet Liv og Sjæl

  Viden om alt, hvad der bor og lever i det enkelte menneske
  Du går ind via meditation og ser på hvad det gode betyder for dig. Du ser på, hvilke gode egenskaber, du gerne vil “bestråle” andre med, og du starter nu med at lade disse egenskaber blive en del af din daglige meditation, således at du får underbevidstheden til at arbejde for dig i en positiv retning.

  Merete Gundersen, der har startet instituttet Livskilden®, har skrevet denne lille brugbare bog om, hvordan vi alle kan finde ind til hjertets energi ved at åbne, hvad hun kalder de 12 hjerteblade. “Når alle 12 blade er blevet åbnet, og vi har fået kosmisk bevidsthed, er vi blevet 4-dimensionale mennesker. Det vil sige, at vi kan arbejde med alle fire dimensioner samtidigt. De fire dimensioner er: Den fysiske, den åndelige, dødens og søvnens dimension.

  Når vi i vores bevidste og vågne daglige tilstand bliver i stand til at trække viden fra alle disse dimensioner, er det ikke svært at forstå, at vi også har kendskab til og viden om alt, hvad der bor og lever i det enkelte menneske.” skriver Merete Gundersen og fortsætter: “Dette vil betyde, at det nu ikke mere er nødvendigt at gå til en clairvoyant. For disse evner er nu tilgængelige for alle. Vi har på dette stade lært at arbejde med den nye tids energi.” Lyder det interessant, så har du her en fin lille arbejdsbog.

 2. Inger Hvidtfeldt, Zoneterapeut

  Hjertet I centrum
  Hvordan opnår vi indre fred, harmoni, livsglæde og styrke?, Og hvordan får vi energi og mod til at føre vores drømme ud i livet? Svaret er forskelligt fra person til person, men En måde er, ifølge Merete Gundersen at arbejde med Hjertets Energi.

  Merete Gundersen er holistisk psykoterapeut, forfatter, foredragsholder og meditations- og visualiseringslærer. For nogle år siden udgav hun bogen Hjertets Energi, og nu har hun udgivet dobbelt- cd med 14 guide meditationer.

  Ved blot at lytte til cd’erne arbejde man med styrke, jalousi, frihed, lykke, glæde , sorg, had og kærlighed.
  Merete Gundersen fortæller, hvad mans skal forestille sig og samtidig hører man smuk musik der er særlig komponeret til denne cd af Carsten Fabrisius.

  Jeg fik umiddelbart en følelse af ro, fredfyldthed og glæde, da jeg lyttede til cd’en. Følelsen sad i kroppen længe efter, så jeg er ikke i tvivl om, at det kan på virke ens liv at lytte til denne CD dagligt.

 3. Jørn Martin Steenhold, Fremtidsforsker, forsknings- og udviklingschef

  Merete Gundersen, som er holistisk psykoterapeut og underviser i spirituel intelligens, har udgivet fire små bøger på sit eget forlag ” Livskilden”. I denne dagbog fortæller hun om sin spirituelle rejse, der begyndte i 1995. Som så mange andre i vor tid følte hun sig tiltrukket af det spirituelle miljø og gik på opdagelse for at prøve de forskellige ”tilbud”. Noget af det første var en workshop, hvor man kunne lærer at udvikle sin intuition.

  Merete må have haft et særligt åbent og modtageligt sind, for inden længe var hun i stand til at få kontakt med en åndelig verden og her få de mest vidunderlige og indsigtsgivende oplevelser. Hendes hidtil meget almindelige tilværelse blev fra da af totalt forandret. Hun opdagede evner, hun ikke vidste, hun havde. Under meditationer fik hun visioner om det, hun skulle bruge sine nye evner og indsigter til.

  Merete, som indtil da ” i mange år havde været husmor med stort H”, som hun skriver, skulle starte et center, undervise og holde foredrag og skrive bøger. Hun kunne slet ikke forestille sig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Hun havde aldrig anset sig selv for at have den slags evner. Og dog blive det alt sammen til virkeligheden hen ad vejen.

  Det er ikke alle givet at kunne modtage de nye spirituelle energier på en så konstruktiv måde, som Merete har været i stand til. Men denne dagbog er en opmuntring til alle, en beretning om glæden ved at begive sig ud på sin egen spirituelle rejse. Den rejse vil vi ikke alle opleve på samme, men glæde ved at vokse åndeligt vil vi alle kunne opleve.

  Merete Skriver (s. 26):” At få åbnet for den spirituelle dimension har været det dejligste, der er sket for mig, og jeg vil opfordre alle til at finde modet til at tage på denne rejse i sindet, for på denne måde at få udvidet ens potentiale, og kærligheden til livet vokser.”

 4. Rikkecori Marcussen

  Bogen som genialt opslagsværk

  Bogen:
  Hjertets Energi er skrevet på et meget letforståeligt sprog. Dette gør det muligt for alle slags mennesker, at kunne få rigt udbytte af bogen, samt at lære selvindsigt.

  At læse Hjertets Energi er som en dejlig rejse hvor man bliver beriget på mange måder og føres igennem mange smukke meditationer. En god bog til selvudvikling og for at opnå det højere selv. Bogen er også genial som opslagsbog, hvor man her kan benytte sig af de udførlige øvelser, hvor en nybegynder også kan være med.

  CD:
  Den dobbelte meditations CD indeholder 14 smukke meditations øvelser, som er indtalt af Merete Gundersen. Hertil hører man noget dejligt og afslappende musik af Carsten Fabricius.

  Med Meretes udførlige øvelser og rare beroligende stemme, kan man ved regelmæssig meditation, opnå en god ro og balance.

 5. Winnie Ziska Kertine Pedersen, Leder af Maria Magdalena Centret

  At arbejde med Hjertets Energi

  For 10 år siden, da min farmoder, som hele mit liv har været min vejleder her på Jorden døde, påtog jeg mig det åndelige arbejde som jeg altid har vidst skulle være mit liv. Jeg er født clairvoyant og med min farmoders hjælp har jeg altid haft adgang til den åndelige verden.

  Da jeg nu var trådt i tjeneste begyndte jeg for alvor at finde mit ståsted I den åndelige verden og lærte min egen kraft at kende samt udvikle såvel mit ego samt min viden indenfor åndsvidenskaben, og gennem dette arbejde har jeg fået kontakt til flere smukke åndelige hjælpere.

  Dette bevirkede, at jeg for 3 år siden åbnede min klinik Hjertets Lyssjæl hvor jeg arbejder med clairvoyance, reiki-healing og healingsmassage samt psykoterapi. På samme fik jeg en kanalisering om, at jeg skulle påtage mig arbejdet med at udvikle et stærkt åndeligt Center i Vemmelev.

  For et par år siden bad jeg mine vejledere om hjælp til et nyt kursus som kunne være med til at udvikle menneskers hjerte og kærlighed til såvel dem selv som til alt levende.

  Dagen efter fik jeg Merete´s bog Hjertets Energi I hånden og jeg vidste straks, at her var den hjælp jeg havde bedt om. Jeg læste bogen på en dag og besluttede straks at oprette et kursus på baggrund af den oplevelse jeg havde fået af denne meget smukke bog.

  Kurser i Hjertets Energi
  Jeg har nu afholdt fire kurser med i alt 36 deltagere der over 12 uger, har arbejdet med hver gang at åbnet et hjerteblad. Undervisningen foregår på den måde, at eleverne efter at havde arbejdet dagligt med det hjerteblad der er blevet åbnet, fortæller hvorledes det har påvirket dem og hvilke andre følelser det har åbnet for. Der drøftes derefter I gruppen hvorledes vi ud fra de enkeltes oplevelser kan hjælpe hinanden med dette arbejde.

  Eleverne har efterfølgende været på et 6 ugers kursus hvor de har arbejdet specielt med de sidste 4-5 blade, og på baggrund af nedskrevne oplevelser af andre følelser arbejdes der på det sidste kursus dybere, med specielt egenkærligheden.

  Det er en stor glæde at arbejde med Merete Gundersens smukke bog, som på en enkel og smuk måde giver mulighed for at arbejde med vort hjertes åbning mod lyset og kærligheden på et højere plan således at vort eget og andres liv beriges af den glæde der udspringer af kærligheden.

  På baggrund at kurserne i Hjertets energi, har Merete Gundersen i december 2003 udgivet en smuk dobbelt CD hvor alle meditationerne er indtalt, denne CD gør det muligt at arbejde endnu dybere med hjertebladene også efter kursernes afslutning.

  Jeg er meget glad for den dejlige hjælp og den store støtte jeg har fået fra bogens forfatter til arbejdet med kurset og jeg glæder mig til, at Merete skriver en efterfølger til bogen. En stor og kærlig tak til Merete Gundersen.

 6. Claus Bundgaard

  Meditation og visualisering
  Åndelig udvikling må siges at være et af livets grundvilkår, som i new age
  -sammenhæng ofte bliver fremstillet som en livsopgave, som man ved bevidst arbejde kan intensivere og accelerere. En af metoderne er at arbejde med hjertes energi, som denne lille vejledning bliver præsenteret som en energicyklus med 12 forskellige niveauer med hver sin kvalitet. Til hver af disse kvaliteter såkaldte hjerteblade har forfatteren formuleret en øvelse, som med en kombination af meditation, visualisering og kanalisering skal sætte udøveren i stand til at foretage små åndelige kvantespring. Bogen henvender sig absolut til den mere besluttede og målrettede læser, og som forfatteren selv fremhæver, er det en øvelse, det er bedst at arbejde med i en superviseret gruppe, så man kan dele sine oplevelser med andre.

 7. Steen Moestrup, Civiløkonom, Kunstner, Foredragsholder og Skribent

  Hjertets Energi – Let at læse og afslappende musik
  Merete Gundersen har skrevet en bog omkring, hvordan man kan hele hjertets energi, hvordan du kan tilføre det ny energi, nyt liv. Det er dit hjerte det handler om, dit hjerte som hamre dagen lang.

  Bogen fortæller i ord, hvordan du laver meditationsøvelser og hvordan du gennem visualisering og kanalisering skaber mere energi, ro i din sjæl og lige vægt i dit liv. Det handler om at heale op svaghed og styrke, medens du får jalousi til at fordufte og skaber frihed. Og du finder din lykke ved at tilgive dig selv og andre. Du får lejlighed til at bearbejde sorg og skabe glæde, når du blot anvender tankens kræfter. Hadet bliver vendt til kærlighed, sygdom til sundhed, klogskab og visdom bliver dine medsammensvorne, når du med tro og håb genfinder gnisten i dit liv og får den til at flamme op.

  Du vil forstå, at du både er alt og intet, når du fylder den fysiske og åndelige dimension i dit liv ud.

  Det er en let læst bog, enkelt skrevet og for at du let kan følge dens budskaber, kan der fås en CD, hvor meditationerne er indtalt med dejlig afslappende musik.

  Det handler om, at finde ro i dit indre og det gør du bedst ved ofte, at være i dine egne tanker og slappe helt af, meditere. Det er gentagelserne der skaber resultater, så klø på og brug CD´en til at komme videre i dit liv.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.