Bio/spirituel udvikling

Bio/spirituel udvikling

Bio/spirituel udvikling

En bio/spirituel forklaring
Alle ubalancer kan være resultatet af intense forandringer i DNA niveauet – mens vi finder ind til vores egen indre guddommelige kerne, og mens vores egen indre guddommelige kerne er ved at vågne i os.
Bio-Spirituel udvikling omhandler det samspil der findes imellem krop sind og ånd, dette samspil findes i alle mennesker. Samspillet er også en vekselvirkning imellem krop, sjæl, ånd, DNA og alle celler.

En af de ledende faktorer i samspillet er tankens kraft, som altid påvirker og igangsætter celleaktivitet, som så igen påvirker hele vores DNA struktur. En anden faktor er, at vi hele livet er under spirituel og åndelig udvikling, det er vi igennem vores følelsesliv i samklang med vores sjælelige udvikling og denne sjælsudvikling påvirker hele vores fysiske velbefindende.

Men også det faktum at det er via lyset at alt levende hænger sammen, har en stor indflydelse på vores fysiske og psykiske balance. Den fysiske hjerne belives af vores åndelige hjerne. Den åndelige hjerne, der består af lys og som derfor kan aktivere informationer i hjernen. Den åndelige hjerne er sjælens hjemsted, hvorfra højere tænkning udgår.

Denne tænkning kan vi komme i berøring med, når vi mediterer, og denne kontakt er en medstyrende faktor når vi taler balance i den fysiske krop. Når dagligdagens rutine- tænkning ophører, og det gør den når man mediterer, eller under søvnen i vores drømme eller, hvis vi visualiserer, da er man i kontakt med sjæl og ånd, og derigennem er man med til selv at programmere eller om programmere cellerne til nyt liv.

Tankens kraft og tankeformernes elektromagnetiske lysintelligens er en udløsende faktor for biologisk liv. Den sætter liv og gang i cellen. Men også følelser kan sætte gang i cellen. Forskellen i disse to aspekter, er at hvis det KUN er følelsesstyret da bliver det ren overlevelse, men hvis det er styret af tanken også, og her tænkes især på højere tænkning, da kan vi opnå et sundere biokemisk miljø for vores celleaktivitet.

Vores tænkning er altså med til at afgøre hvorvidt vi har en sund fysisk og psykisk udvikling.

Når vi mediterer så intensiveres lyset, der trænger ind i hjernen, dette betyder, at tanken kan være med til at sende lys rundt i kroppen. Tanken er lig lys og da der er tale om fredfyldte, kærlige, homogeniserende tanker, når vi mediterer, er der indbygget det mest optimale lys til udvikling af cellens liv. Denne type tanker vil automatisk opstå både under meditation, men også ved visualisering da man under meditative tilstande pr automatik kommer i kontakt med den skabende tanke, som er lig med kærlighed.

Det betyder, at din bevidsthed ved ærlig fredfyldt tænkning giver så meget ro i cellen, at du opnår et sundere biokemisk miljø.

Når vi via vores tænkning og vores sjæl/ånds kontakt og igennem meditative tilstande bevidst er med til at påvirke hele vores biokemi, er vi også med til at påvirke meridiansystemet i en mere balanceret energi så også dette indvirker på vores helbred i en sund retning. Når det lys vi sender via tanken er med til at udrense vores cellesystem og vores meridianbaner, da er vi med til at aktivere vores spirituelle åndelige udvikling og skabe optimal balance i kroppens fysiologi. Her er der tale om en tovejs udvikling.
Det er en interessant tanke at vi kan gøre mere for vort helbred, mere en vi tror, også ved eller måske især ved psykiske ubalancer.
Meditation, visualisering og bevidst sjælskontakt kan genoprette store dele af vores fysiske og psykiske ubalancer.

Bio/spirituel udvikling
Bio/spirituel er her defineret som en model til at anskue, hvad der kan give psykisk sundhed som ligger ud over den nødvendige sunde kost-vitamin og mineralindtag. Bio/spirituel er samspillet indenfor biologien, spiritualiteten og psykologien.

Tanker – skaber følelser
Følelser -skaber tanker
Sanser – skaber tanker – som skaber følelser og følelser skaber tanker
Sjælskontakt skaber følelse – som skaber tanker – som skaber følelser

Tanker- skaber følelser, sanser og sjælskontakt – dette styrer kroppens biokemi.

Psykisk sundhed afhænger af en sund biokemi i kroppen og i hjernen. Den sunde biokemi oprettes og holdes i live af sunde tanker, af gode smukke følelser, af skønhed og ikke mindst af kærlighed. Men især sjælskontakt er vigtig i denne sammenhæng.
Denne sjælskontakt nås igennem positive og smukke tanker, meditation, visualisering og bøn. Sjælskontakten bringer kærlighed til sindet, derved er den med til at afbalancere vores biokemi.
Tanker og sjælskontakten bliver vores biokemi.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar