Clairvoyance – Psykiske evner

Clairvoyance – Psykiske evner

Man kan være clairvoyant på flere forskellige måder idet man kan kontakte flere forskellige lag af den åndelige verden:

Der findes:

  • Klarfølelse (at mærke følelser)
  • Klarhørelse (at høre lyde)
  • Klarsyn (ser afdøde ånder og andre væsener)

Der findes ligeledes
Kosmisk clairvoyance, som er en direkte kanal fra kosmisk høje bevidstheder
Symbol clairvoyance, hvor kosmisk høje bevidstheder giver besked via symboler. Kan ofte ses i auraen.
Astrologisk clairvoyance, hvor personen flytter bevidstheden til de forskellige planeter og trækker viden direkte derfra.
De tre første er ofte kontakter fra den astrale verden, dvs. fra væsener, som nu ser alle aspekter af livet på Jorden klarere, idet de ikke mere har deres jordiske slør over bevidstheden.

Den anden form er det kosmisk udviklede menneskes clairvoyance, som vi alle skal have kontakt til i vores vågne dagsbevidsthed, og som vil fremkomme, når kærlighedsaspektet er fuldt og helt udviklet i menneskesindet.

Når kosmisk bevidsthed er opnået, er det kosmiske menneske i stand til at se ind i

  • Celler
  • Atomer
  • Organer
  • Universer

Når man skal bruge sine clairvoyante evner, er der flere forskellige måder, dette kan ske på. Man kan kontakte det højere selv, eller man kan kontakte højt udviklede væsener, eller man kan kontakte ånden, dvs. det guddommelige aspekt.

Clairvoyance via det højere selv
Ved clairvoyance gennem det højere selv kontakter man dette lag af bevidstheden, som indeholder koderne til dette liv på Jorden. Her kan man få at vide, hvad det er, det enkelte menneske skal arbejde med i dette liv på det psykiske og emotionelle plan. Hvad det er for følelsesmæssige ting, mennesket skal lære i dette liv, hvor mange børn vedkommende har eller skal have, hvilket arbejde man skal have, hvilket land der er godt for dette menneske at bo i osv. Der er ingen grænser for informationer for dette eksakte liv på jorden.

På dette niveau bevæger man sig på det astrale plan. Derfor kan man også kontaktes af personer fra ens egen familie, eller af andre afdøde, hvis arbejde det er at hjælpe mennesker på Jorden med at få et godt liv. Disse afdøde personer har et bedre overblik, fordi de ikke lever i slørenes verden, men nærmest befinder sig på en mellemfrekvens i den åndelige verden.

Denne kontakt kan etableres af en selv, hvis man kan gå igennem slørenes verden, og arbejde på et bevidst plan med sit højere selv. Dette niveau kan også kontaktes af andre mennesker som har udviklet clairvoyante evner.

Clairvoyance med hjælp fra højt udviklede væsener
Der findes også en form for clairvoyance, hvor højt udviklede sjæle eller engle, Jomfru Maria, Jesus, eller andre højt udviklede sjæle kontaktes. Disse kan så give informationer om menneskenes liv på Jorden, og der kan også opnås informationer om tidligere liv, som har relevans for dette liv. Clairvoyance ved hjælp af højt udviklede væsener giver et større overblik, idet der her arbejdes med den åndelige verden.

Clairvoyance ved at kontakte ånden
I den tredje form for clairvoyance kontakter man ånden, som består af rent hvidt lys. Det er her, alle informationer fra tidligere liv ligger “gemt” i form af lystryk af informationer. Også informationer om indeværende liv findes her. Dette niveau er det egentlige menneske; det guddommelige menneske. Det kosmisk, åndeligt udviklede menneske kan glide ind i alle tre former for clairvoyance, og derved trække på informationer fra alle tre aspekter.

Hvad kan opnås ved clairvoyance?
Når et mennesker vælger at gå til en clairvoyant, er der flere måder den clairvoyante kan arbejde på. Der er derfor flere former for oplysninger, som kan tilflyde den clairvoyante, og derved flere typer visdom, klienten kan modtage:

Hvis vi forestiller os en clairvoyant, som alene arbejder ud fra sin intuition, vil det aldrig være ren clairvoyance, for her vil personligheden altid have en for stor afgørende faktor med hensyn til hvilke informationer, der fremkommer. Forestiller vi os, at den clairvoyante henter sine informationer fra det samme inspirationslag som kunstnere, altså at de flytter deres bevidsthed mod de højere verdener, hvor personligheden bliver helt stille, så man bliver i stand til at modtage information på et højere niveau, kan der fra dette plan modtages flere typer af informationer, alt efter hvad man kan få lov at aflæse til den enkelte person.

En clairvoyant, der i stand til direkte at kanalisere, kan komme i kontakt med sine egne hjælpere og eventuelt også klientens hjælpere. Ved denne form for clairvoyance vil der komme oplysninger frem om nuværende liv, om tidligere liv og eventuelt også oplysninger om hvilke åndelige hjælpere, den enkelte er i stand til at trække på.

De fleste former for clairvoyance har til formål at hjælpe klienten til at opnå indsigt i deres liv her og nu – hvorfor er de ikke lykkelige, hvad der hindrer dem i lykke, hvad der hindrer dem i at udfolde deres potentiale, hvorfor de hænger fast i visse adfærdsmønstre etc. Disse ting kan en dygtig clairvoyant hjælpe med at løse op for. I nogle tilfælde skal årsagen søges i et tidligere liv, men i langt de fleste tilfælde findes blokeringerne i et forkert adfærdsmønster i dette liv.

Hvis mennesker er nået et stykke i deres egen selvudvikling mod større åndelig indsigt, kan en dygtig clairvoyant måske få indsigt i personens højere aspekter til brug for den videre udvikling for netop dette menneske.

Nogle clairvoyante får ligeledes små åbenbaringer, hvor de bliver ført til de guddommelige riger for at få indsigt i, hvad dette menneskets livsopgave er. Men disse typer er ikke så almindelige, idet de fra åndelig side helst vil have, at det enkelte menneske selv kommer i kontakt med sin egen åndelighed, for at de gennem meditation og visualisering kan lære at kontakte deres eget åndelige hjemmeunivers eller deres åndelige lærere eller mesterlærer.

Fremtiden og clairvoyance
I fremtiden vil vi se flere og flere mennesker vågne op af deres tungere fysiske lag og begynde at åbne for spirituelle oplevelser. Vi har alle en livsopgave, som det er vigtigt at finde ind til, for kun ved at være med til at udføre denne livsopgave vil vi udvikle os. Det kan altså være udmærket at gå til clairvoyante for råd og vejledning, men det egentlige arbejde skal man altid selv efterfølgende gøre.

Nogle clairvoyante kan læse i Akasha-optegnelserne. Disse clairvoyante findes der ikke så mange af. De betegnes som seere, da de kan kontakte al eksisterende visdom inden for et eller flere specialer. Andre clairvoyante kan forlade kroppen og i deres lyslegeme rejse til forskellige åndelige riger for her at modtage information. Det er muligt at besøge planeter, hvor der findes biblioteker, undervisningssteder, universiteter og skoler, hvor der kan søges information, men den vil næsten altid være til fordel for den clairvoyante selv.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar