Det Højere Bevidstheds lys

Det Højere Bevidstheds lys

Det Højere Bevidstheds lys

Det højere bevidstheds lys der arbejder i mennesket er
Tanke – Ord – Handling

Bevidsthedens lys arbejder igennem menneskets celler og chakraer.
Dette lys aktiverer og holder liv i hele DNA-strukturen.

Bevidsthedens lys arbejder i rygraden.
Fra rygraden breder lyset sig ud i vore celler og videre ud i vores chakraer.
Bevidsthedens lys beliver både vore celler og vores chakraer.

Farvesammensætningen i vort bevidsthedslys er forskellig fra menneske til menneske selv om bevidsthedens lys arbejder med den samme identitet i hvert et menneske. Dette, hvor bevidstheds lys er selve livets eksistens.

Den inderste kerne af bevidsthedens lys er det gyldne lys, der stiger mod himlen, og som kommer fra himlen . Det er denne tovejs kommunikation som forbinder os med vores sjæl og ånd og med vores guddommelige, indre kerne.
Denne guddommelige indre kerne er også nedlagt i vores DNA.

Det gyldne, guddommelige lys er ens i alle mennesker, og det er denne skabelse, der udgår fra Gud. Det er al krælighedens lys.
Hvordan vi forvalter det afhænger af et utal af psykoslogiske og psykospirituelle processer

I billedet ovenover er det røde lys fraværende.
Det røde lys arbejde også igennem os. Det er det lys, der forbinder os med jordkloden og med livet på Jorden

Den gyldne, indre flamme kan aktivere vores største og smukkeste, iboende potentiale.

Denne aktiveres kun igennem sjæls- og åndskontakt, og denne kontakt kan nås gennem bevidst bøn, meditation og visualisering.

Dette gyldne lys aktiverer vores kærligste tanker, vores højeste, etiske tankeunivers, vores største visdom og vores største, skabende kraft.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar