Hvad består SIQ®-Den Spirituelle Intelligens af?

SIQ-Hvad er det

Hvad består SIQ®-Den Spirituelle Intelligens af?

IQ – Matematisk Logisk Intelligens

PQ – Psykologiske Intelligens

EQ – Følelsernes Intelligens

SQ – Guddommelige/Spirituelle Kreative Intelligens

 

IQ – er alle de kendte og herskende teorier om matematisk og logisk intelligens, som skal trænes og bruges som grundlag for at lære allerede eksisterende viden og som tillige skal bruges til at træne mennesker til at lære den evne der hedder indlæring. At lærer at lære, er her hovedsagen, og her bruges fortrinsvist den fotografiske hjernes kapacitet.
Man kan også kalde det at bruge sit kopistiske sind, da det er gennem denne type udenadslære at du genfortæller andres historie. Dette er den gængse opfattelse af indlæring, hvor du ikke selv skal skabe nye tanker, men alene bruge og tilegne dig den viden der i forvejen er tilgængelig.

I det kopistiske sind findes der ikke nogen nytænkning, men det er vigtigt at man ikke af den grund underkender denne form for indlæring. Det kopistiske sinds hjerne kapacitet udvikles både sprogligt og matematisk.
Indlæringen er en væsentlig del af det at kunne håndtere livet i et højteknologisk samfund som det moderne samfund, i de kommende mange hundrede år.

Mange mennesker der er født med en meget høj spirituel intelligens, har utroligt svært ved at bruge eller træne denne evne fordi det for dem ikke er særligt interessant ikke at være skabende i tankestrømmene. Derfor har de det ofte svært i en almindelig folkeskole, da meget eller en stor del af undervisningen foregår via denne type indlæring. Den kopistiske hjerne er selvaktiverende som en prædisposition i hjernen som ligger indkodet i DNA. Det gør den fordi denne evne er et af vores helt store overlevelsesmekanismer som menneske rase på planeten Jorden.

PQ – er evnen til at vide noget om sin egen sjæl udvikling men også det at vide noget om hvad der sker i andre mennesker, at turde mærke og føle andre mennesker ubalancer på en god og kærlig måde. Ved at træne den psykologiske intelligens lærer man at acceptere de meget store adfærdsforskelle der er mellem mennesker, og ved turde se på denne del af den menneskelig udvikling vil accepten vokse mellem mennesker og ønsket om at lave andre menneskers adfærd om, vil forsvinde.
Også kulturelle forskelligheder vil blive bedre accepteret. Man vil i højere grad komme til at se på forskelligheder som en positiv gave i stedet for en ubalance der skal ryddes af vejen.

EQ – er evnen til at arbejde med sine følelser på en konkret og handlings rettet måde. Det er også vigtigt at lære at se på følelser, ikke som noget der skal overstås men som noget jeg skal leve med i hamoni med mig selv og andre. Dette fordi det er nu en gang det hele livet handler om, nemlig til en hver tid at turde være der hvor man hver især er i livet lige nu. At lære ikke at måle sig med andres udvikling og med hvor andre står i deres liv. At turde aktivt handle, tænke og føle med Hjertet. Man skal aldrig spørge sin forstand om noget følelsesmæssigt men altid sit hjerte. Hjertets svar er altid det rigtige.

SQ – er evnen til at arbejde med det visuelle sind, gennem tro, bøn , meditation, og visualisering. At arbejde målrettet med tankekraft og den menneskelige bevidsthed er hovedfaktorer. Det er at arbejde med sin egen sjæls indre kerne på en accepterende, støttende og alkærlig måde. Her arbejdes der med lighedsprincippet, det at alle religioner der er fredselskende og fredsskabende, er på lige fod, og at accepten af universel frihed vil være en evne du tør lade kommer ind i sindet. Sjælens indre liv og vækst stimuleres ved at turde kigge på egne ubalancer og egne iboende talenter. Ved at arbejde ihærdigt med tilgivelse vil man meget hurtige komme af med gamle traumer og derved sætte sig nye mål.

Tilgivelse af sig selv og andre er et stort udviklings potentiale. Lige bag tilgivelses processen ligger friheden, friheden til at være den store skaber i dit liv. Man kan bruge bønnen og det skabende tankesind til at få skabt nytænkning for sjælens vækst. Hele livet på Jorden drejer sig om sjælens udvikling, så hvorfor ikke være en aktiv deltager i denne sjælevækst i stedet for at lade omverdenen lede eller styre dig. Det drejer sig om DIN sjæl vækst.

Alle raske og sunde mennesker bruger IQ-PQ-EQ og SQ, men man kan sige at der ofte er en ubalance i brugen af disse intelligenser, det er her man kan gøre noget for sin egen udvikling, ved at arbejde mere målrettet med de forskellige former for intelligens og derved opnå balance. Men også det aspekt at træne evnen til at sætte fokus på hvornår man bruger den ene form, frem for den anden. Ofte bliver der brugt en for stor del af hjerne kapaciteten på IQ-matematisk logisk intelligens, lidt på EQ–psykologisk Intelligens, lidt igen på EQ-følelsernes intelligens, og næsten ingen ting på SQ- spirituel intelligens.

I virkeligheden er det når vi aktiverer SIQ® at der sker nye ting i livet, man udvikler næstekærligheden, kreativitet, styrken, nytækningen, og frem for alt iderigdommen. Man bliver også bevidst om hvornår man bruger det ene og hvor når man bruger det andet. Heri ligger hele den menneskelige udvikling, frem mod højere åndelige og etiske mål for egen livsudfoldelse.

Mennesker der er født med en høj SIQ® vil hellere bruge denne evne, hvor de selv er med skabere og hvor sindet ikke frygter nytænkning. Hvis mennesker får lov til at bruge denne evne i langt højere grad vil de udvikle deres fulde potentiale på en mere hensigtsmæssig måde.

 

Se de tolv principper for den spirituelle intelligens af Donah Zohar
Donah Zohar er fysikker og filosof, hun er forfatter til bogen SQ- Spirituel Intelligens.

 

SIQ®-Den Spirituelle Intelligens indeholder:

  • Den 6.sans – som fører til
  • Energisansen – som fører til
  • Lys sansen – som fører til
  • Energifølsomhed – som fører til
  • Evnen til at modtage guddommelig lysindstrømning- som fører til
  • Evnen til at modtage tanker fra det kollektive ubevidste i vågen tilstand

Den spirituelle intelligens er den menneskelige hjernes evne til at bruge så stor en del af hjernens potentiale som overhovedet muligt. I det moderne samfund og især i undervisningssektoren, ligges der stor vægt på at bruge, træne og opøve den kopistiske tankevirksomhed. Derigennem stækkes den Spirituelle Intelligens, kreativiteten og evnen til nytækning.

Når vi lærer både at bruge og træne hjernen til at lære udenad men også til at åbne for at sindet har en meget stor kapacitet at trække på da vil vi blive større medskabere i vores liv. Den spirituelle dimension giver adgang til større kreativitet og nytækning. Det er derfor vigtigt at vi i fremtiden også lærer at bruge vores SIQ®.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar