Hvem introducerede de mange intelligenser

De mange intelligenser

Hvem introducerede de mange intelligenser?

Psykologen og professor ved Harvaed Universety USA, Howard Gardner lancerede i firserne begrebet de syv intelligenser.
Senere føjede han 1 intelligens mere til.

Dette blev til teorien om de otte intelligenser, som altså alene er Howard Gardners fortjeneste.
I halvfemserne skrev Donah Zohar & Ian Marshall bogen – Spirituel Intelligens, SQ.
Bogen omhandler deres fælles forskning. Deres forskning i hjernen peger på at vi har et “gudspunkt” som kan aktiveres og at gudspunktets oplevelser kan være vores åndelige oplevelser.

David Golemann har beskrevet begrebet følelsernes intelligens.

Hvis man ønsker grundlæggende viden om følelserne og hjernen er den danske forsker Anders Gades bog, nyttig viden – Hjerneprocesser, Kognition og Neurovidenskab. Frydenlund, 1997.

Jeg har nu i Danmark lanceret begrebet SIQ®-Den Spirituelle Intelligens.

Arbejdet består i at dagligøre hvad det vil sige at være spirituel og at pege på at vi alle er spirituelle individer. Spiritualitet er en evne vi alle har iboende som en prædisponeret egenskab i hjernen som kan aktiveres i alle mennesker. Den vil blive aktiveret i alle mennesker på et givent tidspunkt i evolutionen.

At kunne bruge sin SIQ® giver udvidet evner, og udvidet sansning. SIQ® kobler alle de begreber vi almindeligvis kalder for okkulte egenskaber sammen og kalder dem i stedet for udvidet sansning og tillægger dem stor værdi i den menneskelige udvikling imod næstekærlighed.

Der forskes i hvor og hvordan den spirituelle intelligens er aktiv i mennesket.

SIQ® – Den Spirituelle Intelligens kortlægges via:

 • Undervisning
 • Tests
 • Afstemninger
 • Undersøgelser
 • Spørgeskemaer

Disse forskningsundersøgelser peger på at ved at aktivere den spirituelle intelligens er det snarere reglen end undtagelsen der afgør om et menneske får spirituelle oplevelser.
Arbejdet består i at beskrive og kortlægge hvordan vi kan udnytte disse evner og hvad vi kan gøre for at komme i kontakt med Den Spirituelle Intelligens.

Dette gøres igennem:

 • Bevidst tankekraft
 • Meditation
 • Visualisering
 • Bøn

Igennem disse aktiviteter skærpes det visuelle syn. Man er aktivt med til at udvikle sit medfødte intelligente spektrum som også indeholder den spirituelle intelligens.
Det langsigtede mål og store udfordring for teorierne, tankerne og visionerne for SIQ® – Den Spirituelle Intelligens vil i fremtiden være at få fremlagt en samlet forståelse af sammenhængen indenfor flere forskningsenheder, som enkelt forskning og som tværfagligt forskning.

Dette kan gøres via forskning i:’

 • Psykospirituel psykologi
 • Psykospirituel biologi
 • Psykospirituel neurologi
 • Psykospirituel Teologi

For at accepten kan nås og for at være i stand til at forstå alle de psykospirituelle processer og de vekselvirkninger der sker mellem krop, sind og ånd, på det psykospirituelle niveau, er vi henvist til at gå den traditionelle forskningsvej.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar