Interstellar indflydelse på hjernen

Interstellar indflydelse

Interstellar indflydelse på hjernen

Interstellare processer
Det interstellare lysespektrums indvirkning på den menneskelige hjerne, og dermed på hele udviklingen af bevidstheden, er en af de vigtigste påvirkninger, som bevidstheden udvikler sig igennem. Hjernen er, som alle andre menneskelige organer, påvirkelig af alle interstellare processer, men da dette endnu ikke er en erkendt indsigt indenfor sundhedsvæsenet, arbejdes og forskes der ikke meget hermed.

Kimen til megen ubalance kan imidlertid findes i de enorme kræfter, som det interstellare område indeholder. Stråler af lys og mange kemiske processer foregår hele tiden i verdensrummet. Stjerner sole og måner udsender hele tiden kaskader af lys, og der foregå kemiske processer ude i rummet, som påvirker Jordens sfære, og dermed alt levende på Jorden.

Hjernen er et stort organ, og den påvirkes stærkt af disse stråler af lys, tænkeligt er det, at hjernen belives også af dette lys. Når der raser enorme solstorme på Solens overflade, sender Solen kaskader af lys og partikler ud i himmelrummet, og disse bevæger sig ned igennem universet. Alle stråler fra Solen beliver Jorden og vi, der som menneskehed bebor Planeten, er under indflydelse af denne bestråling via disse ind og udstrømninger.

Hvilken betydning har lyset på bevidsthedens udvikling
Lyset brydning har indflydelse på udviklingen af neuronerne og belivelse af neurale netværk i hjernen, og det samme gælder for videreudvikling og dannelse af nye neuronforbindelse i hjernen.

Ved nye neuronforbindelser i hjernen er følgende tre processer aktive:

  • Kosmisk lyspåvirkning ( udefrakommende)
  • Biokemiske processer ( indefra kommende – følelseslivets aspekter)
  • Tankeprocesser ( affødt af følelsesregistret)

 

Radioaktive elektriske impulser til aktivering af hjernens neuroner
Hvis vi forstiller os at hjernen arbejder i samklang med universet energier og at hjernen ud over at være holdt i live af de biokemiske processer via hjertets kredsløb, også belives af radioaktive elektriske impulser som kommer som en naturlig kilde sendt fra den naturligt forekommende bestråling som findes i atmosfæren.

Tankestrømme accelererer og formerer sig via radioaktive impulser i hjernens neuroner, og hvis der forekommer ubalancer i hjernes biokemiske miljø forekommer der også ubalancer i tanken fordi tanken i sin grundsubstans er afhængig af det biokemiske miljø i cellen.

Hvis der er ubalancer i det elektriske spændingsfelt i cellen og hvis der er mangel på naturlige grundstoffer i den menneskelige organisme kan cellerne i hjernen ikke agere optimalt og derved kan de elektriske impulser heller ikke overføres i den rigtige mængde eller med den rigtige styrke for at cellekernen kan styre tankevirksomheden optimalt.

De radioaktive elektriske impulser er altså med til at styre og regulere vores tanke univers.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar