IQ – EQ – SQ – og SIQ®

IQ – EQ – SQ – SIQ

IQ – EQ – SQ – og SIQ®- Den Spirituelle Intelligens

SIQ® aktiverer alle iboende talenter i menneskesindet.

SIQ® stimuleres og trænes gennem:

  • Hjertets Energi – Arbejde med følelserne
  • Tankekraft – Bevidst styring af tankekraft, Visuelle tanker
  • Meditation – Lys – Beta – Deltabølge frekvens
  • Visualisering – Det indre formskabende univers
  • Bøn – Indre vejledning
  • Kreative sind – Kunstnerisk udfoldelse, Leg, Dans og Musik

Alle talenterne påvirker neuronerne i hjernen. Aktiviteten i hjernens neuron niveau enten forhøjes eller stilles i bero, og det er vekselvirkningen mellem denne aktivitet der er med til at fuldende alle de kendte intelligenser til et hele og derved danne SIQ®.
Når den spirituelle Intelligens er aktiv, eller når den reaktiveres, mærkes det som en elektrisk lysimpuls, der svinger på en bestemt bølgelængde. Denne lysimpuls, der bliver sendt fra sjælen, sjælens elektriske lysimpuls, kommer fra sjælen og videre ned i hjernen. Her aktiverer den bestemte neuroner og lyset danner nu en ny neuronaktivitet som indvirker på hele kroppen.

Det kan føles som en elektrisk impuls af mange watt der bliver sendt igennem kroppen. Det giver en vidunderlig følelse at varme som strømmer ned igennem hele kroppen. Fra et punkt oven over hovedet gennemstrømmer denne varme og dette lys sig videre ind i kroppen og ud i alle cellerne. Dette lysvæld reaktiverer cellerne til at finde sin orden.
Dette bevirker at der bliver fred i sindet, og at alle fysiske balancer genoprettes i nuets øjeblik.
Det åbner for sjælens viden, som er også er alkærlig viden. Det åbner for ny livsudfoldelse på mange planer.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar