Kosmisk clairvoyance - en storslået gave

Kosmisk clairvoyance – en gave

Kosmisk clairvoyance – en storslået gave

Flere måder at formidle på
Mange mennesker i dag arbejder med clairvoyance, de fleste som bruge disse evner arbejder med at rådgive og vejlede andre til at få et større overblik over deres liv her og nu og måske i fremtiden. Det er en vigtig evne og en stor gave at turde udnytte dens fulde potentiale. Denne form for clairvoyance er meget almindelig, og de fleste mennesker kan udvikle denne evne. Denne mere almindelige form for clairvoyance kan udføres på flere forskellige måder og bliver også videreformidlet på forskellig vis. Det kan være igennem klarhørelse, klarfølelse, eller igennem kanalisering.

Clairvoyance kan komme til udtryk fra mange planer og på mange måder. Ved kosmisk clairvoyance er der tale om at helt andre evner og talenter er vagt i den clairvoyante, end ved den almindelige form for clairvoyance. Kun få mennesker evner at lave kosmisk clairvoyance. Det er mennesker, der kan udvide deres bevidsthed til at rumme Altets store visdomshav. Kosmisk clairvoyance er i familie med kanalisering, men hvor kanaliseringen ofte er budskaber sendt fra åndelige væsner til den clairvoyante, som mundtlige budskaber eller som kanaliseret skrift, så er den kosmiske clairvoyance alene et udtryk for, at den clairvoyante udvider sin bevidsthed til at modtage viden fra urstoffets kerne af bevidsthed.

Altså kosmisk clairvoyance kan gå helt tilbage til det enkelte menneskes fødsel, til fødslen og skabelsen af planeter og solsystemer og deres belivelse af levende åndsvæsner, som har beboet disse planter i fordums tid.

Når man henvender sig til en person der gør brug af kosmisk clairvoyante, kan vedkommende ikke kun se ens væren på det fysiske plan, men også ens biologiske oprindelse, og man vil kunne få indsigt i altings skabelse på et overordnet plan. De kan også se ind i de helt store kosmologiske sammenhænge.

Evnen til at udvide bevidstheden
Mennesker der kan aflæse stoffets inderste kerne, er mennesker med en højt udviklet SIQ®- spirituel Intelligens®, og de besidder den evne, at de via hjernestrukturer og via øjets indre spektrometriske syn kan udvide bevidstheden til at komme i kontakt med fortid, nutid og fremtid på en og samme tid. Dette betyder, at deres tidshorisont er elastisk, da bevidstheden i nuet er en del af evigheden, det, vi på Jorden og i fysikken kalder tid, eksisterer ikke i nuet. Disse mennesker kan bøje rumtiden og derved udvides deres bevidsthed. Rumtidens bøjning er når tiden ikke eksisterer og alle dimensioner og planer flyder sammen i et og samme nu. I denne bøjning kan helheden beskues helt ned på atom niveau.

Kosmisk clairvoyance, kan laves over store afstande og kræver virkelig, at det menneske, som gør brug af evnerne, må bruge en del energi på at sætte sig i en anden tilstand, samtidig med at vedkommende er nærværende og levende i nuet her på Jorden. Det kræver, at personen kan tilsidesætte nuets indtryk og lade dem flyde væk, for i stedet at lade noget andet træde frem. Ikke at det føles svært for personen, det kræver blot uforstyrrethed af andre gøremål. Der er ikke tale om nogen form for trance, ej heller nogen form for egentlig meditativ tilstand, der er alene tale om bevidst at flytte fokus og udnytte hjernes kapacitet.

Den kosmisk clairvoyante evner at flyde helt ind til lysets skabende kræfter og her aflæse bevidsthedens fødsel. Her kan hun aflæse eller afkode lysets iboende intelligens og hele tiden aflæse lysets spektrallinier, der kan aflæses på samme måde som en stregkode. Dette gøres via hjerneaktivitet, idet personen kan aktivere elektriske tankeimpulser, der sætter neuronerne i hjernen i svingninger. Disse elektriske impulser udsender lys, og dette lys afkoder urstoffets bevidsthed.
Den clairvoyante skal have nogle pejlemærker at ”vandre” langs, her gør hun også brug af lysets spektrallinier.

Alle former for clairvoyance ligger latent som en evne i menneskets hjernestruktur, og det er alene et spørgsmål om, at den er aktiveret. Den kan aktiveres via meditation og visualisering, hos nogle mennesker er den aktiv fra fødslen og forbliver aktiv hele livet. Det er en evne, som er indkodet i vores DNA materiale.

Hvad kan kosmisk clairvoyance bruges til?
Når man gennemlæser den kosmiske clairvoyance, man har fået fra den clairvoyante, kan man få et overordnet syn på meningen med sin eksistens, hvorfor man inkarnere igen og igen, og man kan aflæse, hvad formålet med ens inkarnation er.

Enhver tidsepoke har brug for det stof eller de evner, den enkelte sjæl skal videreformidle. Derfor kan sjælen sagtens inkarnere, det ene tusind år efter det andet, og videreformidle det samme budskab blot på nye og udvidede måder.

Når man læser en kosmisk clairvoyance igennem, kan man altid se en rød tråd igennem hele clairvoyancen. Den røde tråde viser også vejen for den nuværende inkarnation, og ved gennemlæsningen af Clairvoyancen vil man være i stand til at forstå sit liv og virke meget bedre. Man kan sige, at det kaster lys over spørgsmålet: “Hvorfor er jeg inkarneret lige nu på denne plet i universet?”

Når du læser en kosmisk clairvoyance, vil du fornemme dette, men du vil også fornemme, at der en gang imellem stoppes op. Du ser tydeligt, at der på en og samme tid følges den samme linje, og at samme spektrallinier indeholder meget unik viden, som kan aflæses, men at der, når bevidstheden der ”laver ” clairvoyancen selv vælger at glide langs en anden spektrallinie, fremkommer der ny viden.

Det skal forstås på følgende måde, når menneskesjæle fødes, danner lyset de allerførste spektralliner for bevidstheden og helt ned til denne skabelse, kan man aflæse altet og derfra følge alle inkarnationer og derigennem aflæse helheden.

Nogle mennesker kan følge deres egne spektrallinier, således de via lysets kan gå tilbage til tidligere liv. Men, at kunne følge en andens spektrallinier, kræver en udvidet form for hjerneaktivitet og en højere grad af elektrisk aktivitet i hjernen, neuronerne imellem, og det er der ikke så mange mennesker, der kan endnu. Der er dog flere, end vi regner med og mange af dem, der kan det, regnes i dag for psykisk uafbalancerede mennesker. Det vil i fremtiden erfares, at mange af disse mennesker udviklingsmæssigt har været et hestehoved foran andre i den menneskelige evolutions cyklus.

Der findes ikke meget viden om dette fænomen, men det vil komme i fremtiden, lige nu skal videnskaben først til at vende sig til, at det er sådan, det hænger sammen, og så kan vi håbe på, at der skabes forskning på dette felt.

Den kosmiske clairvoyance er altid en gave at modtage, fordi den altid vil give en større forståelse for helheden og især for formålet med inkarnationen for den enkelte.

Kosmisk clairvoyance kommer til personen, der modtager den, som: ” en lang ånde”, sagt på en anden måde, som en lang sætning kun med få korte pauser. Der kommer et helt afsnit eller flere sider ud i et.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar