Meditation stress og flow

Meditation stress og flow

Meditation stress og flow

Ved meditation opøves kroppen og sindet i at komme i harmoni og balance. Gennem meditationen gælder det om at være så tanketom som muligt.
Ved meditation opnås indre stilhed, fred, harmoni, symbiose og evnen til at stilne sindet – specielt tankesindet, man overgiver sig til den skabende proces. Den fysiske krop forsøger at tilpasse sig optimal balance under meditationen. Meditation kan give en stor indre tilfredshed og lykkefølelse, derfor er det vigtigt at optræne en meditativ praksis, der er tale om næring til sjæle og åndslivet.
På helt samme måde som moderne mennesker dyrker fitness til forbedring af det fysiske velvære, således er det ligeledes vigtigt at der dyrkes filosofisk fitness via meditation. Via meditation vækkes de iboende, kreative evner og man kan blive mere visionær og nyskabende.

Meditation skaber sjælskontakt, der optrænes en indre opmærksomhed, der gør, at tankerne om dagens gøremål stilnes og ofte bliver man ganske tanketom og man kan opnå, at der kan fremkomme ikke styrede billedstrømme som er sendt til os fra sjæl og ånd.


Meditation og neutral opmærksomhed

Meditation giver en neutral opmærksomhed, og sindet vandrer af sig selv mod noget uden for jeg`et, man bliver:

  • Neutral tanketom
  • Neutral følelsestom
  • Giver afstand til vanetænkning
  • Neutral egen – programmeret
  • Indre ro og fred
  • Indre syn
  • Ren hjerteenergi

Meditation skaber flow på alle planer. Det skaber kærlighed til selvet, til næsten og det frembringer troen på, at man er mere end blot sin fysiske krop. Det giver også forståelse af, at hvert eneste menneske har en smuk, indre kerne, der gerne vejleder og hjælper med livet på Jorden.


Meditation og fysiologien

Når vi mediterer, skaber vi ro i neuronaktiviteten i hjernen og vi bliver derfor i stand til at trække på universets store lyskilder på en anderledes måde vi aktiverer derved flere centre i hjernen som hører til den spirituelle intelligens. Belivelse af disse centre skaber en sund biokemi i hjernen. Sund biokemi i hjernen skaber sundere tankestrømme.

Når vi ”trækker” mere lys ind til hjernen, trækker vi også mere lys ind via alle vore 7 chakra.
Lyset, som kommer ind i alle chakra, ledes videre igennem vore meridianer og derfra igennem nerver og vore indokrene kirtler og hormonerne påvirkes. Til sidst påvirkes vort blod og blodgennemstrømningen bliver optimal. Hele blodgennemstrømningen fornys og denne fornyede blodgennemstrømning optimerer atter neuronerne i hjernen , hvorved der opstår en bedre sundhedstilstand til hele kroppen.

Meridianerne og energi-strømmene løber igennem hele rygraden op til hjernen.

 

Meditation og hjernebølger
Den indre hjernes fysiologi er sammensat, således at den virker som en stor prisme, der igen spalter sig selv ned til mindre og mindre prismer, helt ned på nano-plan. Det vil sige, at evnen til at nedspalte prismer i milliontedele i hjernen gør, at det kosmiske lys er med til at belive hjernens neuroner og sætte gang i hjerneaktiviteten på mange niveauer. Når et menneske mediterer, sker der noget med den elektriske spænding i hjernen og man kan måle hjernebølgemønstre, som via meditationen synkroniseres ned til Alpa -tilstand.

Alfa-tilstand er karakteristisk for dyb afslappelse og meditation
Når hjernen kommer i ro via meditation, fremkommer der en stilhed i neuronaktiviteten og lyset er derved i stand til at spaltes i hjernen på en anderledes måde. Hjernen arbejder nu med lysets spektralfarver, som påvirker hele hjernestrukturen og al tænkning, især den indre tænkning, altså stilhedens tænkning.

 

Spektralfarver
Spektralfarverne er de farver, som det hvide sollys brydes i ved passage gennem et prisme: Rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet. Dette system af farver kaldes et spektrum.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar