Meditation visualisering og bøn

Meditation visualisering og bøn

Meditation visualisering og bøn

Skabende proces
Vi kan bruge mange forskellige teknikker for at få et bedre liv. Nogle af de teknikker der skaber en hurtig og varig forandring både på den fysiske krop men også på det psykologiske og sjælelige plan er meditation, visualisering og bøn og resultatet der opnås er forskelligt alt efter, hvilken teknik der bruges.

Ved meditation opøver vi kroppen og sindet i at komme i harmoni og balance. Gennem meditationen gælder det om at være så tanketom som muligt.
Ved meditation opnås indre stilhed, fred, harmoni, symbiose og evnen til at stilne sindet, specielt tankesindet. Vi overgiver os til den skabende proces. Den fysiske krop forsøger at tilpasse sig optimal balance under meditationen.
Når vi visualiserer, gælder det om at skabe så mange billeder som muligt. Visualisering er meditation, kombineret med billeddannelser.
Ved visualiseringen arbejder vi selv aktivt med den skabende proces.
Visualisering er en meditativ tilstand, kombineret med hjernens evne til billeddannelse.

Når vi beder, beder vi om hjælp og støtte i livet. Hjælpen kommer til os fra noget, der ligger uden for os selv og fra det, der er større end jeg’et. Vi beder om hjælp fra det guddommelige. Bønnen er en stor forløser. Bønnen kan også bruges, når vi ønsker at stille os i en større sags tjeneste. Bøn kan altid bruges til tilgivelse, forsoning og næstekærlighed.

I hverdagen arbejder vi mennesker som regel mest med den tænkende, skabende kraft. Fra tidlig morgen til sen aften arbejder hjernen på højtryk for at regne ud, hvordan alle de gøremål, ønsker og drømme, vi sætter os, kan gennemføres. Det ser alt sammen vældig effektivt ud eller det virker sådan på andre mennesker. Det kunne måske tænkes, at vore mange gøremål, drømme og visioner kun er skabt ud fra, hvad andre synes, vi skal foretage os, måske hvad vi tror, andre synes, vi skal foretage os eller ud fra, hvad vi plejer at gøre.

 

Gode Vaner
Krav og forventninger fra samfundet, fra arbejdsmarkedet og fra familien, både den nære og den lidt længere ude er mangfoldige. Vi følger dem ofte blindt og er tilbøjelige til at gentage det samme mønster dag efter dag uden virkelig at give os tid til at mærke efter: “Hvor står jeg i mit liv lige nu, hvad vil jeg med mit liv?” Dagene bliver ganske enkelt alt for travle og megen tid går med ren og skær rutine.
For at vi kan tilegne os nogle gode vaner, er det klogt at vi stopper op og tænke grundig efter, hvor vi gerne vil hen og hvad vi vil med livet og dets mange muligheder.

Vi kan bruges mange teknikker til at nå vore mål. Det er så vigtigt ikke kun at bruger de teknikker, der er forbundet med den rutineprægede tænkning.
Det er altid godt at bryde mønstre og nogle af de teknikker, som kan bruges, vil jeg beskrive her. Det drejer sig om at komme tættere på den sjælelige kerne i sindet og her kan meditation, bøn og visualisering være meget fine redskaber til at få fat i de inderste tanker og impulser, nemlig impulserne fra sjælen og vore åndelige, guddommelige vejledere.
Vi kan sagtens vælge at bruge alle tre nævnte teknikker eller der kunne skiftes imellem dem.
Det er vigtigt, at tage stilling til, hvad det er, vi ønsker at åbne sindet imod og hvad det er, vi ønsker at forandre eller forbedre i livet.
Vi kan sætte os mange mål i livet og aldrig nå dem, fordi vi ikke sørger for at have de dybeste følelser indblandet. Sjælens dybeste mål er det, der betyder mest for al menneskelig udvikling og at få fat i sjælens udvikling i dagligdagen er ikke så svært, som vi umiddelbart tror.

 

Sjælen finder os
Sjælens vækst er et begreb, vi i Danmark ikke taler så meget om. Det er også et begreb, som vi mest tror hører hjemme i kirkerne eller som vi ofte forbinder med religionerne, det at tro på en bestemt Gud. Sådan forholder det sig ikke.
Sjælen er den kerne, vi er født med, den kerne som er iboende i os alle. Sjælen er den guddommelige del af os og det er den, vi skal have kontakt til, når vi skal arbejde med formskabende meditation, bøn og visualisering. Man kan også sige, at sjælen tager kontakt til os.

 

DNA og celle frekvens
I vores DNA ligger latent en universal krystal celle-recorder frekvens, den bliver reaktiveret når vi selv har et ønske om det. Den reaktiveres via os selv og vores egen sjæls udvikling.
Når dette sker, vil man mærke en forstærket lysvibration omkring sin krop. Det betyder at aura lyset eller det svagt elektriske felt af lys som strømmer ud fra kroppen bliver kraftigere mere synligt og indeholder en større magnetisme som gør at vores udstråling bliver markant smukkere, vi bliver mere synlige. De vibrationer vi udsender mod andre bliver mere lysende og alkærlige.

Det har til følge at man bliver en større del af den universelle guddommelige kraft og at man bedre er i stand til at bruge af denne større guddommelige kraft.
Men den største gevinst når dette sker, er at adgangen til universel visdom forøges og adgangen til sit eget sjæl/ånds aspekt nu er reaktiveret. Dette medfører at man kan modtage visdom, kærlighed, hjælp og støtte til sit liv på jorden fra en højere alkærlig kilde.

Men denne forøgede magnetisme gør også at højtudviklede sjæle som vibrerer i et højere oktav af lys derfor bedre kan komme i kontakt med os. Vi bliver en del af dem og de en del af os og vores liv. Vi interagerer med hinanden uden at vi fysisk er på den samme planet. Det betyder også at bevidstheden får nemmere ved at flytte fokus til andre dimensioner.

Vores liv skifter nu fokus fra et plan til et andet.
Hvad kan vi opnå ved at arbejde intens med sjælens vækst? Jo, livet kan blive lettere, lysere og nemmere at håndtere og derved vil vi begynde at opleve, at nye ting sker i livet. Under meditation begynder vi at mærke, at vi har en sjæl og at den påvirker vores liv hele tiden, hvis vi da ikke overhører dens kalden.
Den stille stund for os moderne menneske er ofte lige før vi sover ind men ofte har dagen været så travl, at når vi endelig kommer til dagens afslutning, har hjernen kørt i så højt et gear, at det kan være svær at få hjernesvingningerne til at falde til ro. Der sker ofte det, at enten falder vi i søvn, meget trætte efter dagens arbejde eller også ligger vi i sengen og tankerne kører i ring, så vi har svært ved at falde i søvn. Det er bl.a. dette mønster, der kan brydes ved at arbejde aktivt med sjælens vækst gennem meditation, visualisering og bøn.

Målet med meditation, visualisering og bøn er at opnå

Freden og kærligheden til selvet – til familien – til næsten – til livet – til det Guddommelige.
Hvis du er uskolet i at meditere og visualisere og hvis du aldrig før har prøvet det, så er her to små øvelser, du kan begynde med, inden du kaster dig ud i et større forehavende.
Det allerførste, der skal ske i din meditation og din visualisering, er, at du skal kalde på din engel og bede den om at være der for dig i dit sind og måske også synlig for dit indre øje.
Når du kan mærke, at englen er til stede – dette kan mærkes på flere måder, måske som varme i hele kroppen eller som en salighedsfornemmelse eller som en rislen ud over kroppen – spørger du om englens navn.
Der bliver blidt visket et navn i dit øre eller du ser måske navnet for dit indre blik. Englens navn vil variere fra menneske til menneske, fordi vi står forskellige steder i vores åndelige udvikling og derfor har brug for forskellige vejledere. Hvis du ikke fornemmer navnet, er det fordi, det for dig slet ikke er nødvendigt at kende englens navn. Mødet med din engel vil altid være forbundet med en særlig, kærlig fornemmelse, fordi engle altid medbringer den smukkeste kærlighedsenergi.

Her er et forslag til, hvordan du vil kunne opleve og forstå, hvad forskellen på meditation og visualisering er. Når du har trænet nogle få gange, vil du mærke, at freden sænker sig meget hurtigt i dit sind og at du derved meget hurtigt går direkte i gang med at visualisere dine mål ud fra, hvad der er godt for dig nu og i den nærmeste fremtid.

 

Meditation
Smuk og stille kærlighedsmusik sættes på og du lægger eller sætter dig god til rette i sædet. Du lukker øjnene og stille og roligt mærker du en indre kerne af fuldstændig fred. Freden sænker sig i alle kroppens celler og du mærker en sagte rislen gennem hele kroppen. Du mærker en varme skylle igennem dig og du begynder lige så stille at mærke glæden i sindet.
Når freden begynder at indfinde sig, vil du begynde at danne nogle indre billeder. Du tager disse indre billeder ind i hjertet og mærker efter, om det er billeder og tanker, du gerne vil af med eller beholde. Hvis det er tanker, du gerne vil af med, skal du stille og roligt lade dem flyve videre forbi dig og hvis du ikke kan komme af med dine uhensigtsmæssige tanker, så skal du forestille dig, at du skriver tankerne ned på et stykke papir og putter dem ind i en ballon, som lige så stille og roligt flyver op i himmelen, længere og længere væk.

På denne måde bliver du ganske tanketom. Du mærker glæden ved at være tanketom og du kan tage næste skridt, hvor du går videre over i din visualisering eller du kan forblive i denne rolige energi af indre fred, stilhed ømhed og kærlighed. Hvis du vælger at glide fra meditation til visualisering kan du følge nedenstående vejledning.

 

Visualisering
Du forestiller dig nu, at kærligheden risler sagte langs alle dine blodårer gennem hele din krop, en følelse af kærlighed og accept af, at alt er helt, som det skal være. Du forestiller dig, at du flyver langt ud i universet og møder din egen sjæl. Denne, din sjæl kan have mange former og mange farver, og det er vigtig, at du nu stoler på, at de billeder, der bliver vist dig, er dem, der er helt rigtige for dig og som derfor vil bringe dig den bedste hjælp og støtte. Måske har din sjæl form som en engel. Når du nu har fået kontakt med din sjæl, kan du begynde at kommunikere med den.
Du spørger nu, hvad det er, du skal lære eller hvad du skal gøre for at få kærlighed i livet. Du skal spørge, om det er kærligheden til selvet, du skal arbejde med eller kærligheden til familien, til næsten eller til det guddommelige, du skal øve dig i at praktisere. Medens du ligger her, vil du stille og roligt få nogle beskeder og det er vigtigt, at du mærker godt efter, for at “få fat i” alle de følelser, du skal have fat i, for at få så meget kærlighed ind i dit liv som muligt. Når du synes, du har modtaget det, du skal, kan du stille og roligt igen åbne øjnene.
Du vil, når du lukker øjnene op, mærke en kærlighed, som du ikke længe har følt og du vil have fået besked på, hvad du skal gøre i hverdagen, for at den skal blive mere kærlighedsfuld. Når meditation, bøn og visualisering smelter sammen til en helhed, har du opnået det mest optimale i dit sind og alt vil ske præcis, som du har SET og følt det for dit indre øje.

 

Bøn og englekontakt
Bøn er en stor forløser, også selv om det måske kun er en stille bøn om at måtte stå i en særlig sags tjeneste. En tjeneste, som du lige nu kunne tænke dig at forfine sin sjæl med. Du kan bruge de bønner, du finder på din vej, fx kan man bruge andres vise ord eller du kan selv forme de bønner, du mener, du har brug for. Ligegyldigt hvad du vælger, skal det føles rigtig i hjertet.

Inden du begynder din bøn, kalder du på din engel, for at den kan hjælpe dig med at efterleve det, som er nødvendigt, for at du kan forvandles, som du ønsker via din bøn.

Engle vil ved alle påkaldelser minde os om vores mission lige her og nu. En engel kan også gøre sig synlig i bevidstheden, hvis den enten gene vil beskytte dig eller hvis den gerne vil gøre dig opmærksom på, at det er nu, du skal handle eller undlade at handle. Beslutningen er altid din egen. Engle er kun vejvisere for Guds kærligheds budskab.

 

En kort indledende meditation

hvor du kan få navnet på din vejledende engel

Spil blid musik. Kærlighed, fred og ro breder sig i dit indre. Musikkens smukke toner og stilhedens ro sænker sig i dit indre.

Du forestiller dig, at der over dit hoved svæver en gylden sky, den er luftig og let og indbyder til, at du sætter dig på den.
Nu svæver den gyldne sky af sted mod fjerne horisonter, opad, opad, opad.
I det fjerne toner nu en gylden by eller en gylden planet frem for dit indre blik og du stiler nu mod byen eller planeten.
Stille og roligt lander du nu på planeten eller i byen.

For dit indre blik ser du en kirke. Roligt går du fremad mod kirken, går ind i den og frem til alteret.
Her foran alteret spøger du nu om navnet på den engel, hvis navn du ønsker at kende.
Nu får du englens navn og du kan roligt vende tilbage til nuets bevidsthed.

Både ved meditation, visualisering og bøn begynder du med at bede om englens navn og herefter beder du om dens hjælp.
Der findes ikke kun ét navn for dine engle, du har mange engle, der altid er til parat til at være hos dig, når du kalder på dem og når du har brug for deres kærlige vejledning.

Uanset om du kender din engels navn eller ikke, vil du modtage gode, smukke og vejledende svar.

Måske kan du finde sammen med en gruppe af mennesker, som også interesserer sig for disse ting, så i kan hente støtte og vejleding hos hinanden. Held og lykke med din rejse.

Det er sundt at meditere. Der findes meget valid forskning indenfor feltet meditation der beviser dette faktum. Især indenfor transcendental meditation
Acem meditation er en anden meditationsform som også har leveret en del evidens baseret forskning.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar