Mit knuste hjerte bløder op

Mit knuste hjerte bløder op

Jeg vil her berette om min oplevelse og indsigt ved for mange år siden at læse bibelens ord. For spørgsmålet vil være – Hvad kan vi bruge bibelen eller andre hellige skrifter til i vores moderne tidsalder.
Kort før jeg trådte rigtigt igennem med min spiritualitet læste jeg tre fire bibler ord for ord.. Jeg forstod langt fra alle ordene, men jeg ved i dag at de havde en fantastisk indvirkning på mig i mit sind.
Hvorfor jeg læste dem vidste jeg egentlig ikke. Jeg var bosiddende i Spanien den gang. Og jeg havde på daværende tidpunkt haft et liv , hvor jeg mere levede efter andres ansvisninger end efter min egen dybeste natur.

Jeg læste først en børnebibel. Så en bibel fra Jehovas vidners lærer. Så min egen voksen bibel og så det nye testamente.
Under læsningen skete der meget i mit sind. Det var som om der begyndte at komme gang i nogle andre tanker som jeg ikke rigtigt forstod. Jeg valgte derfor blot at flyde og lærte også at lytte til min intuition, også selv om jeg ikke forstod hvorfor jeg ”skulle” læse disse bøger. Jeg gik alene med alle disse tanker, men Jeg var i tillid.
Jeg læser troligt og kan mærke at energien fra disse bibler, smeltede via ordene ind i mit hjerte og gjorde at jeg en dag modtog en stor forløsning og en stor åbning, en slags åbenbaring, hvor jeg blev ført ind til kernen af mig selv, og ind til den spiritualitet som derved blev åbnet i mig. Jeg modtog en stor lys-oplevelse.

Jeg gik ud af min krop og min hjerne om du vil , min bevidsthed udvidede sig og min hjerne blev ligesom fyldt af lys, et hvidt lys et meget smukt, smukt hvidt lys som indeholdt den rene kærlighed energi. En enorm kærlighedskraft smeltede ind i mit sind, og jeg mærkede hvad kærlighed var, og hvad det kan gøre for os mennesker. Kærligheden flød in i mit hjerte og i mit sind. Jeg følte en kæmpe stor lettelse, en indre fred, som jeg aldrig havde troen jeg skulle finde.
Jeg følte en befrielse, jeg mærker nu hvordan jeg længe havde levet i mit eget selvskabte fængsel. Jeg vidste instinktivt at jeg aldrig havde taget det fulde ansvar for hvem jeg dybt i sindet var. Taget ansvar for mine egen drømme, og derved heller ikke havde fulgt det mit hjerte gerne ville udrette.

Mit hjerte bløder op. Jeg bliver lys og let, jeg er i en anden slags væren jeg er ikke i stuen jeg sidder i, og alligevel er jeg også der.
Jeg mærker kærligheden smelte ind i mig i dybet af mit sind ind i kernen ind i cellerne. Det er præcis som om dette er et sted jeg hører hjemme.

Jeg kan ikke se andre omgivelser, kun mærke den enorme kærlighedskraft som strømmer mig i møde og ind i min bevidsthed. Det er som om bevidstheden udvider sig.

Jeg føler en indre dyb glæde. Nu udvider min bevidsthed sig og jeg møder min afdøde familie i kærlighedens og forløsning lys. Først møder jeg min mor og min far- ind i mig smelter alt tilgivelse bort fra alt hvad der har måttet være af savn sorg og uforløst kærlighed os imellem.
Dernæst møder jeg min søster som døde ung , 40 år blev hun. At møde hende i kærlighedens og forsoningens klare lys var balsam på min sjæl , men også at møde mine forældre, også dem så jeg i kærlighedens og forsonings klare lys, og jeg mærker hvordan der begyndte en helbredelse i mig , indefra.
Jeg mødte min mormor, min mands første kone som jeg havde en smuk dialog med og jeg lovede at jeg ville forsætte med at tage mig kærligt af både hendes datter og hendes søn.
Det var et kærligt og opbyggeligt møde, uden for tid og rum.
Til sidst så jeg min farmor, mild og rund, og dernæst min morfar som var langt ude i horisonten, som om han ikke havde noget han skulle bidrage med.

Langsom blev jeg guidet tilbage , via min bevidsthed, ind i mit eget hjerte, ind i kernen af mig selv.
Jeg sad der helt stille, i stuen, og det var som om mit gamle jeg var smeltet bort, og som om jeg nu skulle til at lære mig selv kende på en ny og anderledes måde.
Jeg vidste at denne oplevelse, uden for tid og rum , i kærlighedens altfavnende lys, nu ville forandre mit liv for altid.
I hjertet dyb vidste jeg at jeg nu ikke og aldrig mere kunne gå tilbage , fordi jeg nu kendte til alkærlighedens væsen, hvorfra vi alle udgår som evige åndsmennesker, hvorfra vi kan tage på rejse med vores sjæl .

Med de nye briller på mit liv, skulle meget forandres. Jeg vidste som en indre viden at mit liv nu ville forandre sig , og intet ville længere være det samme. Jeg var på et dybt kærlighedsfuld niveau blevet sat fri. JEG VAR ELSKET PRÆCIS SOM JEG VAR OG ER.

En ny rejse begyndte i mit liv- Mit livs smukkeste stærkeste , udfordrende , kærligheds givende og oplevelsesrige rejse. Blev den let, blev den smertefri, blev den en dans på roser, Nej bragte mig hjem til mig selv, den lærte mig at stå ved mig selv, og den lærte mig mest af ALT at elske ALT som er, og at sprede kærlighedens budskab overalt i mit nære som i mit ydre liv.

Næste formiddag gik jeg ind i en butik og købet mig et kors, som jeg bar hver dag de næste mange år. Da jeg efter mange år atter gik ud og købte mig et nyt smykke, blev det et hjerte af guld , for nu havde jeg netop skrevet og udgivet bogen Hjertets Energi.

Jeg vil aldrig i livet vil have undværet- Rejsen hjem til mig selv.

For at svare på mit eget spørgsmål som jeg stillede i starten. Hvad kan vi bruge bibelen til i dag?
Bibelens ord er ikke kun ord- ord er energi- alt du læser har indbygget en energi i sig. Den vil til alle tider påvirke dig. og bibelens ord er spækket med kærlighed i mange facetter , healing, forsoning, tilgivelsen, etik og moral.

Ord kommer fra tanker, og alle bibelske tekster er skrevet og drevet af at fremelske det gode , det smukke, det kærlighedsfyldte i menneskesindet.
Hellige tekster fra store tænkere, har en enorm indflydelse på vores sind, og aktiverer vores indre liv, således vi kommer til at forstå at vi har to liv i det ene. Et indre liv og et ydre liv.
Og meningen med er, at vi skal skabe balance i vores liv imellem det indre og det yde liv., vi skal kende til og benytte os at visdommen og udviklingen af begge liv.

De fleste mennesker fylder deres indre liv med unødig støj, i stedet for at finde den fantastiske egen indre stemmer der kan vejlede dem i livet på smukkeste vis. Deres intuitive kærlighedsstemme hvor ikke sindet krav er stilnet og sjælens budskab træder tydeligt igennem til din dags bevidste hverdag.
Når det sker har du fat i de to liv i det ene, og du er hel, og du udlever og udfolder dit liv til eget og helhedens bedste.

Info om testudvikler & forfatter

Merete Gundersen

Merete Gundersen som er landskendt forfatter og spirituel coach og mentor med speciale i SIQ®- Den Spirituelle Intelligens. Hun har de sidste 25 år holdt foredrag, kurser og workshop over hele landet. Gennem 12 år har Merete Gundersen drevet eget institut – Livskilden, hvor hun har coachet, undervist og vejledt såvel ledere, mellemledere, kontorpersonale, plejepersonale, ingeniører og lærere – kort sagt, et bredt udsnit af den danske befolkning til at finde ind til deres sande identitet. Enkeltpersoner vejledes ved brug af samtale og visuelcoaching. Merete Gundersen har afholdt utallige kurser i : ”Find din livsvision.”

Ingen kommentar

Skriv en kommentar