Præster på min spirituelle vej

Præster på min spirituelle vej

Præster på min spirituelle vej

Et skelsættende møde
Året er 1997, jeg har længe arbejdet med min spiritualitet, og jeg har taget mit kursus som Holistisk Psykoterapeut, og jeg har i en del år haft min egen private praksis, som har fået navnet Livskilden. Her arbejder jeg med clairvoyance, healing, regression, spirituel coaching og jeg underviser på workshop i personlig og spirituel udvikling igennem Hjertets Energi. Det gør jeg altsammen i Livskildens regi.

Jeg har igennem årene stået på en del helse og sundhedsmesser, samt mere spirituelle messer, i København og Ålborg og jeg er begyndt at holde foredrag og workshop overalt i landet.
Min første bog Hjertets Energi er netop udkommet.
Denne specielle dag er jeg igen på vej til: Den spirituelle messe i Falkoner Centret i København.

Jeg har haft fin succes med mine clairvoyancer, laver små sessioner af et kvarters varighed og folk får et bånd med hjem, således de derhjemme kan genopfriske den information de har fået med fra clairvoyancen.
Jeg arbejder sammen med flere forskellige indenfor branchen og denne gang står jeg på Birgit Emdals stand, Stjernen. Fredag og lørdag har været smukke dage for mig, jeg har talt og vejledt så mange mennesker der trængte til et ”bust” i hverdagen og det er en stor glæde for mig.

På disse messer var der også en stand som hed: I mesterens lys, den var ledet af præsten Ole Skærbæk. Jeg var tit draget mod denne stand. Jeg kendte Ole Skærbæk fra andre sammenhænge, vi sad i nogle netværk sammen. Ole Skærbæk var og er præst i den danske folkekirke.
På standen under I Mesterens lys kunne man komme og sætte sig på en stol og nogle nonner stod og tog imod. Man kunne her spørge om de ville bede for en, eller for ens kære familiemedlemmer, eller noget helt tredje, præcis det man ønskede der skulle bedes for.

Jeg havde længe vist at jeg arbejdede med min spiritualitet “på lånt tid” i forhold til at jeg ikke kunne forbinde det jeg arbejde med, med Gud og den ”Guddommelige orden for den menneskelige verden”.

Jeg ville eller kunne ikke tage GUD ind i hjertet og i mit virke, og jeg vidste dybt i hjertet at hvis jeg ikke gjorde det ville mit virke som terapeut stoppe og enegien jeg videregav ville ikke være så ren og fin mere, jeg ville så at sige ikke fortsat modtage den smukke kærlige hjælp fra den åndelige side som jeg var forvendt med.

Søndag morgen ankommer jeg til messen og jeg kan mærke en uro brænde i hele min krop. Jeg ved instinktivt at nu er det tiden til at overgive sig til det Guddommelige princip som styrer alt.

Jeg skulle vedkende mig min forhold til det Guddommelige princip. Jeg kæmper med mit ego, for jeg mener sådan set ikke jeg behøver det? Eller mit ego mener det.

Jeg har haft, og har, mange overvejsler. Men denne dag ved jeg: AT NU ER DET NU- og jeg ved også at det ikke handler om EN specifik religion, men at det handler om at tilhøre Gud. At tage GUD ind i hjertet og at bruge sin bønskraft.

Med rystende ben går jeg til standen I Mesterens lys. Her møder jeg Ole Skærbæk. Jeg går hen til ham, og han spørger hvad han kan gøre for mig. Tårende begynder allerede der at løbe ned af mine kinder og jeg beder ham om han vil velsigne mit virke for mig selv og for mit nye institut Livskilden, samt bede for at mit Gudsforhold falder på plads i mit sind og i mit hjerte samt i mit arbejde.

Jeg forklarer ham at jeg længe har vidst jeg skulle bede om denne velsignelse men at jeg ikke har kunne overgive mig. Jeg græder meget fordi jeg er flov og ked af at min overgivelse til Gud falder mig så svært. Jeg modtager den kærligste og smukkeste velsignelse til at gå ud i verden på en ny og bedre måde, i hele mit virke og især i og for Livskildens virke.

Lettet går jeg derfra og nyt er sket i mig. Jeg er taknemmelig at der lige der stod en præst som kunne hjælpe mig videre i livet.
Jeg mærkede også at dette handlede IKKE om hvilken religion jeg skulle tilhører eller om jeg ønsker at tilhører nogen religion overhovedet det handlede alene om mit GUDS forhold. Det er nu på plads. Og verden og livet åbnede sig nu for mig på en ny og bedre måde.

Denne velsignelse jeg her modtog var en velsignelse for mit virke som terapeut og behandler i mit eget institut Livskilden samt hele min skribentvirksomhed, og mit undervisningsarbejde.

Mødet med endnu en præst
Månederne går og jeg har fuld fart på med mit arbejde. Jeg nyder hver dag.
Mit virke udvider sig og jeg ved nu at jeg skal starte mit eget større insititut. Det skaber jeg og det kommer til at ligge i Espergærde. Herfra udvider mit virke sig, jeg får et forlag også kaldet Livskilden. Jeg arbejder nu med undervisning, meditation, healing, regression, og overordnet underviser jeg i SIQ- Den Spirituelle Intelligens. Mine dage er lange, jeg nyder dem og jeg begynder at tage nætterne til hjælp. Har meget stor overskud.
Jeg skriver flere bøger. Min Spirituelle Dagbog. Digte og Visdomsord, og jeg begynder på bogserien: Det spirituelle Menenske bind 1 til 5. Jeg holder fordrag og workshop over hele landet. Samt har kurser i Livskilden, overalt møder jeg utroligt mange fantastiske mennesker.

Jeg er aktiv i foreninger især LNS hvor jeg sidder i foretningsudvalget. Her arbejdes i politiske sammenhænge for at opnå anderkendelse af alternativ behandling i det danske samfund. Vi arbejder med konferencer, seminarer, og høringer på blandt andet Christiansborg, Valby Medborgehus m.m.
Vi arbejder sammen med sundshedsstyrelsen råd for alternativ behandling. Der arbejdes for at det første forskningscenter for alternativ behandling skal se dagens lys i Danmark.
Der arbejdes med forebyggelse i et samarbejde med det første forebyggelses råd.
Jeg er med til at sifte Holsitisk samfund. Livsgnisten er jeg også med til at stifte et netværk for psykisk følsomme mennesker, og flere andre spirituelle foreninger landet over. Og endelig begyder jeg at være aktiv i de alternative radioer hvor jeg har flere selvstændige radio progrogrammer.
Et på Radio Gladsaxe som jeg styrede helt alene. Men også hos Radio Lotus havde jeg to forskellige programmer , et med interveiw af dygtige spirituelle undervisere forfatter m.m. og et sprøgeprogram hvor folk kunne ringe ind for at få svar på de svære livssprøgsmål i forbindelse med deres psykospsirituelle udvikling. Jeg var i fuld gang med min Livsvision. Med det har jeg arbejdet og virket lige siden.

I forbindelse med mit arbejde i Radio lotus kører jeg en dag ind til radioen hvor jeg skal mødes med min teknikker Jeppe. Jeg er i meget god tid. Så jeg kører ind til siden og vil lige sidde og hvile mig inden jeg kører det sidste stykke. Som jeg holder der, løfter jeg blikket og ser at jeg kigger lige ind i en kirke. Der er lys i kirken. Jeg kigger opå uret og kan se at jeg har god tid. Jeg får en impuls til at stå ud af bilen og gå ind i kirken.
Men kirkedøren er låst. Jeg bliver dybt skuffet. Og skal lige til at vende mig om og gå da døren pludselig åbnes af en ældre dame. Hun byder mig velkommen. Jeg kender hende ikke og hun heller ikke mig. Hun siger vi er en lille læsegruppe der sidder her opppe ved alteret har du ikke lyst til at deltage. Jeg siger jo, går stille op og sætter mig ned i gruppen, vi er 6 mennesker. Jeg får at vide at den ene af mændene som deltager er en pensioneret præst hvis navn jeg ikke længere husker. De læser i Jobs bog, som jeg slet ikke kender de har en dialog om hvad skriftstederne betyder.
Jeg har aldrig prøvet noget lignende og ved ikke hvad jeg helt skal mene. Jeg beynder at tænke på at jeg nu må gå igen fordi jeg skal af sted til radioen.
Pludselig siger præsten til os alle sammen: Jeg tror vi skal bede for Merete og han henvender sig til gruppen og spørger om de vil være med til at bede for mig.
Jeg bliver dybt overrasket og ved ikke hvor jeg skal gøre af mig selv. Alle rejser sig op, også jeg. Vi går alle op til knæfaldet. Nu vender præsten sig om mod mig og spørger: Er der du noget du ønsker vi skal bede for. Jeg siger Ja tak. Og jeg hører mig selv sige: Jeg ønsker i skal bede for mit virke i Livskilden, for min livsvision, for mit kald som er at udbrede kendskabet til spiritualitet i hele landet. For at undervise andre til at åbne for deres Spirituelle Intelligens, igennem Hjertets Energi via Tankens kraft, meditation og bøn.

Præsten og gruppen beder nu for mig og mit virke. Jeg bliver meget rørt og tårende “drisler” sagte ned over min kind. Så rejser præsten sig og velsigner mig. Jeg takker og takker og ved slet ikke hvad jeg skal sige eller udtrykke.

Jeg må videre, radioen kalder. Og jeg går stille ud i hverdagens larm, bilerne der køer stærkt der på Nørrebro og folk der haster ind i netto, alt er som det plejer at være, dog ikke i mit eget indre, der hersker der nu fred, overskud, overblik og ro.
Da jeg igen sætter mig ind i bilen er jeg fredfyldt, opløftet, stille og ydmyg.
Nu ved jeg at mit virke er velsignet, og at jeg altid skal søge den vej hvis jeg mangler styrke og kærlighed til at vandre videre ad min vej i dette liv.
Nye dimensioner tager sin retning i mit sind.
Jeg har mødt flere præster på min livsvej som alle betydet meget for mig. Senere sender jeg en ny artiklel ud.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar