Styrkelse af dine chakraer og dine energier

Styrkelse af dine chakraer

Styrkelse af dine chakraer og dine energier når du er sammen med andre

Hver gang du er sammen med mange andre mennesker, og hvis du føler, at der er for mange, der træder ind over dine grænser, eller hvis du føler, at du alt for let bliver tappet for energi, kan du lave denne lille øvelse. Du kan sagtens gøre den, medens du står og lytter til en samtale, andre har, eller du kan trække dig lidt tilbage fra de andre gæster og så lave øvelsen. Den vil styrke dig lige med det sammen. Den kan også laves på din arbejdsplads.

Du forestiller dig for dit indre blik, at du sætter dig selv ind i en krystalpyramide, derinde sidder du i meditativ lotusstilling med alle dine chakraer lysende. Du ser lyset stråle ud fra dem alle sammen, eller du fornemmet det. Det ser meget smukt ud. Her sidder du nu beskyttet af denne krystalkappe, og intet kan ramme dig – ingen dårlige vibrationer af nogen art kan nå dig.

Når du sidder der, kan du begynde at eksperimenter med, hvad du vil lukke ind. Nu kan du, når du taler med en person, prøve ligeså forsigtigt at lukke op for energien igen. Du forstiller dig , at der er en revne i krystalpyramiden, eller at du selv laver en åbning, og nu ser du, der strømmer energi fra den anden person ind til dig i pyramiden igennem åbningen. Det kan virke overvældende, og du lukker nu igen, hvis du syntes, det er for meget. Sådan kan du forsætte hele aftenen. Åben og lukke for energien.

Du kan også blot blive inde i pyramiden og så være sammen med alle de andre uden at åbne helt op for energierne, på denne måde kan du lukke alle dårlige energier ude fra dit sind.

Dette er en vej frem til at lære at styre dine og andres energiers indvirkning på dit liv.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar