Tankens magiske evner for cellefornyelse

Tankens magiske evner for cellefornyelse

Tankens magiske evner for cellefornyelse

At tanker kan forny dine celler er måske ikke noget, du har tænkt over, men hvis du prøver at gå tilbage i tiden og ser på dit liv, og hvad der er hændt dig igennem livet, vil du tydeligt kunne aflæse, hvordan dine celler har udviklet sig blot ved at kigge dig selv i spejlet.

Når vi degenererer i kroppens celler, siger vi også, at vi ældes, og det er jo ganske rigtigt.
Kroppens celler er fra fødselen forprogrammeret til at lide en celledød. Man kan sige, at cellekroppen på forhånd er forprogrammeret til at have en given levetid.
Men selv om kroppen på denne måde er bestem til at dø, er det ikke ligegyldigt, hvordan vi ”behandler” vores celler.

Hjernen er et aktivt organ, som er selvstyrende i processen for, hvorvidt cellen er sund eller usund. Men hjernen er også det operative organ, hvorfra al tænkning indgår og udgår, og denne vekselvirkning er med til at holde de enkelte celler i live.

Tankernes ind- og udstrømning er derfor medbestemmende for, hvordan cellen udvikler sig i et sundt miljø for den menneskelige krop.
Det store spørgsmål her vil være, hvor meget tankerne alene kan gøre? Her er der set helt bort fra hvad, hvordan og hvorfor kost, væske, vitamin- og mineralbalance påvirker cellen, og hvilken indvirkning det har på det fysiske liv og på cellens udvikling.
Dette berører alene, hvordan tankers ind- og udstrømning kan påvirke cellen og derved den fysiske krop men også på, hvad det psykologisk sunde miljø kan gøre for cellens vækst. Cellerne er livets kerne, og der er intet liv uden aktivitet i cellen. Det er tænkningen, der sætter gang i alle de kemiske processer i hele kroppen. Nu er alt dette bevist. Se mere i nedenstående link, der er det videnskabelige bevis.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar