Tanker er af natur elektriske og magnetiske

Tanker er af natur

Tanker er af natur elektriske og magnetiske

Sjælskontakt giver højere tænkning
Tanker er af natur elektrisk magnetiske og de styrer vores celleaktivitet.
Vores tanker skaber vores liv. Vore tanker skaber vores indre liv, der så igen skaber vores ydre liv. Så alt hvad vi tænker, det får vi. Vi kan ikke få noget, som vi ikke har tænkt, og vi kan ikke tiltrække noget, som vi ikke har tænkt.

De vigtige biofysiske funktioner, som kroppen udfører med naturlige elektromagnetiske signaler, styrer bl.a. hjerne, centralnervesystem, hjerte, motor neuron system, samt alle de enkelte celler i kroppen. Når det styrer hjernen, kan man måske derudad udlede, at tanker er af elektromagnetisk karakter.
Hvert bogstav i hele alfabetet har en ganske bestemt lyd eller tone, lyden har en svag elektrisk strøm, som kommer fra hjernen. Når neuronerne er aktive, altså når neuronerne ”fyrer”, så udsendes der en svag elektrisk strøm. Denne svage strøm udgår hele tiden fra vores hjerne, og er med til at danne et elektromagnetisk lysfelt rundt om kroppen, i visse kulturer kaldet auraen.

Når vi tænker på bogstavet ”a”, så sætter det automatiske en lille svag elektrisk impuls i gang i hjernen. Hvis vi nu sætter nogle flere bogstavord sammen med a`et til f.eks. abe, så sætter det flere svage elektriske impulser i gang i hjernen. Denne svage elektriske strøm sendes af sted, og rammer et andet center i hjernen, der er forbunden med de følelser det enkelte menneske forbinder med en abe.

Det kan være glæde. Følelsen af glæde sætter igen en række nye neuroner i bevægelse i hjernen, som så igen aktiverer andre centre i hjernen via små elektriske impulser. Disse svage eklektiske impulser aktiverer også en biokemisk reaktion i hjernen, alt efter hvilke center, der er aktiv.
Dette betyder, at tanker som er sammen-sat af bogstaver, aktiverer alt hvad vi føler, og at vi handler på alt hvad vi føler.
Vores tænkning er helt unik, og den er af elektromagnetisk karakter.

Vores følelser er med til at aktivere hele vores indre biokemi, og da følelserne er aktiveret af vores tænkning, er hele vores indre biokemi også afhæng af vores følelser og vores almene velbefindende.

Hvis vi laver forskning i, og hvis vi afdækker de impulser tanker giver til kroppen, kan vi måske aflæse, hvorfor vi får så mange ubalancer i livet. Måske vil det vise sig, at rigtige mange sygdomme, både af fysisk karakter og ikke mindst psykiske ubalancer kan helbredes via tankens kraft.
Tanken et neurologisk signal

En tanke er et neurologisk signal som udgår eller udsendes fra vores hjerne. Neuron aktivitet forgår hele tiden når vi tænker tanker, både når vi er i ro og når vi er aktive. Når vi visualiserer, danner vi indre billedstrømme og disse billedstrømme er også neurologiske signaler. Både tanken og det at danne indre billeder er neurologiske signaler, disse signaler sætter gang i hele den biologiske krops funktioner og tillige i hele hormon systemet og derved også i alle vore følelser.
Derfor er vores tænkning så ultimativ en af de meget store faktorer for hvordan vi udvikler vores liv. Tanken er medstyrer af vores liv i langt højere grad end vi forestiller os, den påvirker hele vores liv, vores måde at leve på og det påvirker alle vore beslutninger.

Alfabetet er brugbart som skabende for tanken, det samme er de billeder vi ser for vores indre blik begge dele danner neurologiske signaler i hjernen som så udgår fra hjernen.

Vi siger, at tankens kraft skyldes, at det rent bogstaveligt skal opfattes som en kraft en elektrisk/magnetisk biologisk kemisk biofysisk proces, der via hjernen er med til at styre den menneskelige organisme.

Tankens kraft er med til at styre det enkelte menneskes hele liv på godt og ondt. Det er en svimlende tanke, også fordi det giver et stor ansvar til alle mennesker om at lære og træne sine tankestrømme.

Når vi tænker negative tanker, eller når vi gentager vores tanker om og om igen, ja så er det vi får en tankegang, der bliver konform. Ingen kreativitet kan blomstre, når vi tænker konform. At tænke konform gør de fleste mennesker en stor del af deres liv. Mange fortæller det samme om og om igen, til sidst har de programmeret hele deres biokemi til at reagere på disse ”sandheder”, som i virkeligheden kun er sandheder fordi de er gentaget alt for mange gange. Igennem disse processer programmere de også følelseslivet til at handle og agere som de plejer, derfor bliver deres liv og deres helbred helt som det plejer.
I sin yderste konsekvens kan der opstå tvangshandlinger og tvangstanker og OCD. Hvor tanker og sind er gået i hårknude og ikke kan finde løsninger. I stedet for udløser kroppen en lammende angst, der indkoder kroppen til alarmberedskab. Det er en selvforstærkende konformitet, som sker via tankekraft. Ved længerevarende påvirkning af bl.a. hormonet Nor-adrenalin stopper de kreative processer og systemet kører, så at sige i selvsving, hvor enten panik eller dyb apati opstår. Dette kan være meget traumatiserende i sig selv.

Her er det reptil hjernen, der er aktiv- den primitive del af vores hjerne, den urmennesket er udviklet igennem. Denne del af hjernen er forbunden med overlevelser, flugt, angst og reaktioner og når vores tænkning i denne del af hjernen er aktiv det meste af dagen, kan vi blive fasthold i mange primitive tankestrømme.

Vi er vanmennesker og tryghedsnarkomaner, eller rettere sagt vores hjernen vænnes til bestemte adfærdsmønstre og finder derved tryghed i dette, med det resultat, at hjernen og mennesket aldrig helt får lov, eller bliver i stand til at give sig selv lov til, at træne os til at bruge al den kapacitet hjerne, krop, og sind rent faktisk er i besiddelse af.

På grund af vanetænkning fortsætter mennesket med, at falde tilbage i krybdyr stadiet, når det drejer sig om stillingtagen til simple såvel som komplekse følelsesmæssige reaktioner.

Ved at optimere vores positive tænkning, vil vi kunne få adgang til menneskets reelle kunnen, og bruge langt mere af vores kapacitet både spirituelt, kreativt, psykisk, fysisk og vores trivsel ville blive langt bedre.

Det vi kan gøre er, at få vores tænkning frem i den forreste del af hjernen. Det er der vores kreativitet og vores iderigdom sidder. Det er denne aktivitet vi skal have aktiveret, og dette gøres ved at visualisere vores tænkning frem i den forreste del af hjernen i den frontale lap.

Kreativitetens væsen er at kunne ”søge muligheder” i alt det vi kan præstere som mennesker.

Alt er i spil, vores krop, sanser, følelser, tanker og sprog. Så vores evner til at bevæge os frem og tilbage via neuroner til de forskellige punkter i hjernen, gør at vi bedre kan søge løsninger på indre måske forvirrede tanke- og følelsesstrømme.

Hjerne og følelse søger sammenhænge til at finde disse, fordi de er vant til at tiltrækkes af, via kreativiteten og den fleksible tankestrøm, at finde sig i udfordringer, der kræver konstant omstillingsproces.

Det kunne være interessant, at kortlægge med hvilken bølgelængde mørke negative tanker udsender og derved påvirker os med. Det kunne ligeledes være interessant, at se med, hvilken bølgelængde lyse kærlige glade og kreative tanker udsender.Hvis vi bliver i stand til, at kortlægge og skematisere forskellen på disse to tankefrekvenser, er vi bedre i stand til at forstå og praktisere tankens kraft.

Hvordan ser en tanke ud
En tanke er lys i en bestemt frekvens af lys, dette lys, har alt efter den elektriske spænding en given farve sammensætning, En given tanke danner et bestemt interferensmønster i atmosfæren, som nogle vi se og aflæse som fraktale mønstre i atmosfæren. Nogle kan se dem med det blotte øje, det er få, andre kan se dem for deres indre spektrometriske øje. Nogle kan slet ikke se dem, men hjernen er i stand til at reagere på disse mønstre.
Tanker giver følelser, som igen giver erfaring. Hvilken erfaring vi får afhænger af, hvilken spænding der er i tanken, altså med, hvilken elektriske spænding tanken vibrerer med. Den elektriske spænding, der er i tanken glider, via meridianerne, ned i kroppen til den finder det organ, der vibrerer med tankens lys. Tanken har derigennem påvirket et bestem organ.

En tanke = med en følelse som udsender lys både fra hjernen og ud i auraen, tanken sender en elektrisk impuls mod kroppens organer og når den rammer et organ, der svinger med kroppens organ, så sætter tanken sig der som en følelse. Derved sættes der gang i celleaktiviteten i organet.
Når vi tænker en tanke sender vi altså en lille elektrisk strøm fra hjernen, ned til et organ, dette organ sender lys ud af kroppen, en lille strøm af lys fra det organ der er involveret i tanken og ud af kroppen. Dette felt lyser nu som bølger ud fra kroppen, i mange filosofier kaldet aura her også kaldet det elektriske energi struktur felt, som vibrerer i mange farver. Dette lys forandrer sig hele tiden, fordi vi hele tiden tænker nye tanker, jo flere nye tanker jo større aktivitet i organer, celler og i vores auralys.

I dette lysfelt interagerer vi med atmosfæren og dette lysfelt påvirkes og forstærkes af solens aktivitet og af månens aktivitet. Alle stjerne kometer og andre lysfænomener interagerer også med vores egen aura. Det atmosfæriske lys har altså også en indvirkning på vores krop.

I auralyset ligger vores åndelige liv også implementeret, og det er i dette lys vi eksisterer i evigheden, og i dette lys vi er en del af kosmos.

Dette fænomen kan vi udnytte, hvis vi ønsker at visualisere vore smerter eller andre ubalancer væk fra et organ. Man sender blot visuelt et billede af lys af sted mod organet for at det kan finde sin orden. Når vi gør det, har vi tænkt en tanke, som så i virkeligheden sender et svag lyssignal af sted mod et givent organ. Men tanken danner et indre billede, derfor er det nu ikke selve tanken der skaber lyset, men det er dette billede vi har dannet for vores indre blik, der udsender et lys mod organet eller cellerne.

Derfor er visualisering en meget effektfuld faktor til at holde vores fysiske krop, celler og organer sunde og raske. Det bliver så ikke selve tanken, men det billede tanken skaber, der er med til at påvirke vores sundhedstilstand.

Bevægelse i tankestof er at flytte lys – I lyset ligger information. Der kan være tale om egen programmering af tanker, som er lig med lys, men der kan også være tale om udefra kommende tanker, som er lig med lyspåvirkning af det enkelte menneske. Man kan telepatere sine egne tanker til en anden person eller til flere andre personer, et eksempel kunne være bønnens og healingens kræfter. Man kan også man telepatere sine tanker til atmosfæren. Dette gør vi hele tiden og endelig kan man telepatere et nyt tankesystem ind til vore egne celler.

Tankestof aktiverer hele tiden vore celler, som også aktiverer det iboende DNA-materiale. Derfor via tanker, er vi med til at indvirke på vores DNA.

Som jordkloden hænger i universet, således vandrer mennesket også på Jorden,( via magnetisme). Alt hvad naturen er, har mennesket i sin krop. Ion ladninger i cellerne, giver lys, der spejles og afkodes af neuroner og transporteres af transmitterstoffer. Mineralbalancen i cellerne er vigtige for velfungerende elektriske strømme. Kosmiske strålinger fra universet påvirker og vibrere, for en tid vores system, når påvirkningen huskes og kobles på noget, der ligner, retter vi os tilbage igen til udgangspunktet (opladning).

Tankestof aktiverer hele tiden vore celler, som også aktiverer det iboende DNA-materiale. Derfor via tanker, er vi med til at indvirke på vores DNA.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar