Test dit barns psykiske evner

Test dit barns psykiske evnerOnline test – Dit barns psykiske evner

Her kan dit barns grad af spiritualitet/sensitivt testes til glæde og gavn for både dig selv, dit barn og din familie.
Testen kan også bruges af professionelle undervisere og behandlere indenfor skolevæsenet og sundhedsvæsenet.
Kender du egentligt dit barns sensitivitet/spiritualitet? Kender barnet sit? Kender din mand jeres barns sensitivitet?

 

Testen kan udfyldes af moderen til barnet

1.
Testen kan udfyldes af moderen til barnet – til hendes egen orientering. Det kan kortlægge moderens syn på sit barns grad af sensitivitet/spiritualitet.

Barnet kan selv svarer på spørgsmålene i testen

2.
Man kan også vælge at lade sit barn selv svare på spørgsmålene. Ved at lade barnet selv svare fremkommer barnets syn på sig selv, der opnås en anden indsigt og viden om barnets grad af sensitivitet/spiritualitet.

3.
Hvis man sammenholder moderens og barnets svar, kan der hentes meget viden om hvordan man skal forholde sig til barnets spiritualitet. Når moderen sammenholder sit syn med barnets syn, bliver hun bedre i stand til at anvise gode udviklingsmuligheder for sit barn. Testen kan hjælpe til en bedre forståelse for barnet og barnets psykospirituelle liv.

Testen kan udfyldes af faderen til barnet

4.
Faderen kan ligeledes udfylde testen. Ved at sammenholde faderens og moderens syn på barnet kan der opstå en dialog dem imellem, som kan være til stor gavn for barnet.

Testen kan udfyldes af bl.a pædagoger og lærer til barnet

5.
Professionelle undervisere, pædagoger, lærere, læger og sygeplejersker kan ligeledes bruge testen til at analysere, hvor barnet er i sin psykospirituelle udvikling.

Men den er især interessant i lærer/elev forholdet. Forstår lærerne /underviserne overhovedet barnet og dennes verden? Har læreren/underviseren overhovedet indsigt i det spirituelle verdensbillede, og i hvordan man håndterer børn, der er særligt sansende i det spirituelle/intuitive univers? Har læreren brug for undervisning og indsigt?

Testen kan udfyldes af sundhedsfaglige til barnet

6.
Læger, sygeplejersker og andet personale på psykiatriske hospitaler og andre centre, kan have god gavn af at teste brugerne. Dette gælder både børn og voksne, for at kortægge deres spiritualitet således det i nogle tilfælde kunne være, at det var indenfor det psykospirituelle felt at nogle patienter /brugere havde brug for vejledning og hjælp.

Overordnet kan det fremføres, at det ville være hensigtsmæssigt at professionelle undervisere, lærere og pædagoger kunne via deres uddannelse få udvidet deres kapacitet og deres virkefelt til, også at indeholde viden om det psykospirituelle sind, da der er meget, der peger på, at indsigt i denne viden vil gavne mange børn, og unge der er i besiddelse af et meget udtalt sansende sind og en stor åbenhed mod det spirituelle.

1.Kan barnet se aura- altså farvet lys omkring eller henover andre mennesker?
2.Kan barnet se lys, figurer eller dyr omkring andre mennesker?
3.Har dit barn en usynlig legekammerat?
4.Taler dit barn med den usynlige legekammerat?
5.Taler dit barn med sit kæledyr, og giver barnet udtryk for at de har en tovejs kommunikation?
6.Har dit barn adskillige gange ”forudset”, som en indre film, at noget vil ske i fremtiden som så rent faktisk sker?
7.Har dit barn adskillige gange forudsagt, at noget vil ske i fremtiden, som så rent faktisk er hændt?
8.Drømmer dit barn af og til om en hændelse der vil ske, og viser denne hændelse sig at blive virkelighed for barnet selv eller for andre mennesker?
9.Beder dit barn til en engel/gud, eller taler det med en engel/gud, uden at du praktiserer bøn?
10.Ser, hører, lugter eller mærker dit barn afdøde personer, og fortæller barnet om det?
11.Kan dit barn huske sin egen fødsel?
12.Kan dit barn huske et tidligere liv?
13.Taler dit barn om at det også har en anden mor og far et andet sted på kloden eller i universet?
14.Helt intuitiv ved dit barn noget om en person eller en situation, som senere viser sig at være korrekt.
15.Fortæller dit barn at det af og til “rejser” ud af kroppen?
16.Er dit barn naturligt meget kærligt?
17.Er dit barn naturligt meget hjælpsomt?
18.Er dit barn ofte trist og ked af det uden grund?
19.Er dit barn generelt utryg ved nye mennesker og nye situationer?
20.Er dit barn meget følsom?
21.Er dit barn meget selvstændigt?
22.Er dit barn meget egenrådigt?
23.Har dit barn valgt at være vegetar?
24.Er dit barn usikker på nye mennesker?
25.Er dit barn tryg i naturen?
26.Har dit barn stor retfærdighedssans?
27.Er dit barn naturligt tiltrukket af krystaller og sten?
28.Er dit barn meget kreativt?
29.Har dit barn svært ved at sortere i sine informationsinput?
30.Er dit barn hyperaktivt?
31.Virker dit barn usikkert på sig selv og andre?
32.Har dit barn et voldsomt temperament?
33.Er dit barn i en tidlig alder bevidst om sig selv og om hvilke mennesker han/hun bryder sig om?
34.Har dit barn forudsagt en naturkatastrofe?
35.Taler dit barn om at han/hun ser ånder (ånder er afdøde, der ikke ved, de er døde?
36.Har dit barn svært ved at lægge sig til at sove?
37.Har barnet svært ved at være sammen med nye mennesker?
38.Er dit barn særligt sensitivt overfor uretfærdigheder?
39.Tager dit barn andres problemer og følelser på sig?
40.Har dit barn ofte mareridt?
41.Talte dit barn lange sætninger som etårig
42.Har dit barn været særlig talentfuldt i en meget ung alder tre år, indenfor musik, sprog, læsning. Evner der ligger lang over gennemsnittet

Info om testudvikler & forfatter

Merete Gundersen

Merete Gundersen som er landskendt forfatter og spirituel coach og mentor med speciale i SIQ®- Den Spirituelle Intelligens. Hun har de sidste 25 år holdt foredrag, kurser og workshop over hele landet. Gennem 12 år har Merete Gundersen drevet eget institut – Livskilden, hvor hun har coachet, undervist og vejledt såvel ledere, mellemledere, kontorpersonale, plejepersonale, ingeniører og lærere – kort sagt, et bredt udsnit af den danske befolkning til at finde ind til deres sande identitet. Enkeltpersoner vejledes ved brug af samtale og visuelcoaching. Merete Gundersen har afholdt utallige kurser i : ”Find din livsvision.”

Ingen kommentar

Der er lukket for kommentar