Transformering af gammel karma

Transformering af karma

Transformering af gammel karma

Lysets stråler
Lyt gerne til sagte musik, som du kan mærke, flyder ind i dine celler og giver dig fred og ro, glæde og forventning.
Du forestiller dig et lys, der kommer inde fra jorden og som går op igennem dine ben, igennem en lyskanal og videre op igennem din ryg. Du mærker dette lys glide langsomt og helt uden hindringer op igennem ryggen. Lyset stråler lige nøjagtig i den styrke, som er den rigtige for dig.

Du forestiller dig nu, at lyset kommer op i din hjerne og oplyser hele hjernen. Du mærker nu, at lyset i hjernen bliver centreret i et ganske bestemt punkt, som lyser særligt op. Dette er punktet, hvor neuronerne nu er særlig aktive, fordi de er belyst af lyset fra den indre jord.
Roligt rejser du videre i denne lyskanal, ud i universet, længere ud, længere ud.

Til sidst kommer du til et meget smukt diamant-tempel, som udstråler præcis det samme lys, som din lyskanal består af. Nu er du forbunden også med lyset i kosmos.
Du går ind i dette tempel og du ser nu et stort diamant æg foran dit blik. Du træder ind i diamantægget.
Inde i diamantægget foregår der nu en transformeringsproces for dig.
Her inde beslutter du dig nu for, at der er ting, du i dit liv gerne vil af med, handlinger du ikke mere ønsker at gentage.
Stille flyder du med vejledningen som kommer flydende til dig i en stille strøm af indre tankestrømme som kommer flydende i et roligt og behageligt tempo.

Du omformer nu dit eget biokemiske tanke univers via dine egne tanker som nu bliver i samklang med din sjæls formål og med yderligere vejledning fra dine åndelige vejledere.

Gamle mønstre, du ikke mere har brug for at gentage, lægger du til side.
I takt med at du tænker nye tanker, mærker du, at der sker ting i din aura. Det er som om auraen forandrer sig og forvandler sig fra mørke til lys.

Efter en stund ligger din gamle aura for foden af dig og den forsvinder og fejes bort. Den bliver en del af universet.

Du kan nu se din aura stråle som diamanten, ren, fin og klar.
Nu er en del af din gamle karma forsvunden og du kan igen træde ud af ægget med din nye energi.

Roligt vender du tilbage til nuets tilstand. Og du vil føle fornyelsen i dit sind.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar