Udvikling af SIQ®- Den Spirituelle Intelligens

Udvikling af SIQ®- Den Spirituelle Intelligens

Udvikling af SIQ®- Den Spirituelle Intelligens

Udviklingen af den spirituelle intelligens er en evolutionær proces en naturgiven faktor som menneskeheden ikke kan undslå sig. På nuværende tidspunkt her i år 2007 ser store dele af psykiatrien og til dels også psykologien, på spirituel udvikling og spirituelle oplevelser som værende en psykisk ubalance og oftest opfattes det som en egentlig sygdom. Dette er en ukorrekt antagelse og et alt for unuanceret synspunkt at fremlægge når der tales om disse begreber.

Spirituelle oplevelser er en del af vores bevidsthedsstruktur hvorigennem vi udvikler det menneskelige potentiale indenfor al tænkning også indenfor det vi kalder den spirituelle tænkning.
Tænkningen hvorigennem bevidstheden også udvikler sig, er hovedfaktoren i al menneskelig udvikling. Vi skaber med tankens kraft via den tænkende hjerne. Det at hjernen har en større kapacitet end vi først har antaget gør at vi lykkeligvis aldrig kommer til at stå stille i udviklingen. Men udviklingen lige nu drejer sig om hvorvidt vi kan få implementeret SIQ® som en bevidst medspiller i den almene gængse viden om bevidsthedens udvikling på neuron niveau.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar