Visualisering i lys og kærlighed

Visualisering i lys og kærlighed

Visualisering i lys og kærlighed

Frigivelse af gamle mønstre
Hvis du brænder for, at forandre dit liv, skal du arbejde med, at heale dig selv, når du ikke er helt på toppen. Du skal ligeledes arbejde med forsoning og tilgivelse for at forløse gamle mønstre, som ”sidder” i auraen i den yderste ”skal af lys,” som du har rundt om kroppen.
At arbejde med sig selv via tankekraft og visualisering, er det samme som at få pudset sine vinduer, der hvor du bor, udsynet vil blive langt smukkere. Her får du i stedet pudset dit eget sjælslys, således at det stråler som diamantkerner rundt om hele kroppen.
Når lyset på denne måde begynder at stråle omkring dig, vil du også stråle mod alle, du møder på din vej, det mærkes af andre, uanset om du siger det eller ej, de vil føle det, som om du berører dem med en blid og kærlig vind.

Bevidsthedsudvidelse
For at forandre og modtage en bevidsthedsudvidelse, er det nødvendigt at starte denne forvandlings proces, ved at tænke dig frem til forandringen på det mentale plan. Dernæst bliver Hjertets Energi involveret i processen, og til sidst kommer selve visualiseringen, som forvandler gamle mønstre på det sjælelige og åndelige plan. Ingen af processerne kan springes over. Hvis ikke der både forandres via tankens kraft, dernæst gennem hjertet og slutteligt med visualisering, så sker der ikke den fulde forvandling. Hvis kun tanken forandres, vil forandringen kun foregå på det mentale plan. Det bliver så alene de ydre handlemønstre der forandres.
Tager man derimod hjertet og sjælen med, sker der varige forandringer på det åndelige plan, som rækker langt ud i inkarnationerne, og det vil altid være evige forvandlinger, eller evige forandringer. Man kan sige, at disse teknikker er bevidsthedsudvidende, eller vil blive det, jo længere man arbejder med dem, på nøjagtig samme måde som meditation alene kan være det.

Det er vigtigt, at du arbejder med følgende tankeformer i nedennævnte rækkefølge, når du vil forvandle fra mørke til lys, det hele vil måske vare ca.15 til 20 minutter. Det kan gøres, så ofte du selv mener, det er vigtigt.

Først arbejder du med at sige farvel til gamle handlemønstre, og du siger farvel til alt det gamle, du ikke længere ønsker i dit liv. Måske skal du tage afsked med gammel sorg og/eller smerte, eller måske er det et helt sæt af gamle tvangstanker, du ønsker at komme til livs. Måske er der tale om, at du gerne vil sætte dig selv fri i forhold til gammelt nag til andre personer. Der er ikke noget, der ikke kan forløses af denne vej.

Vejen til helbredelse går igennem:

  • Tilgivelse
  • Forsoning
  • Nye Tanker skabes
  • Bøn
  • Visualisering

Ud af disse teknikker fødes der nye handlemønstre, der fornyer livet indefra denne fornyelse giver livet et helt nyt perspektiv.

 

Tilgivelse

Egoets frigivelse
Tilgivelse, for hvis du ikke evner at tilgive næsten, kan vi heller ikke evne, at tilgive dig selv. Uden tilgivelse ingen forvandling af tankesindet, og derved heller ikke af bevidstheden. Så det er derfor vigtigt, at finde ind til, hvem eller hvad, det er, du skal tilgive i dag? Når det er fundet frem, kan du skrive det ned, eller du kan blot via tanken beslutte dig for tilgivelse, ved at sige det i dit stille sind.

Forsoning

Egoets frigivelse
Du starter med at tænke igennem, om der er nogle mennesker, du skal forsone dig med. Det kan være meget gamle mønstre fra din barndom og ungdom, men det kan også være forsoning til dine nære relationer lige nu. Forsoning er en proces, som ligger i forlængelse af tilgivelsen, og som bringer selve tilgivelsen til aktiv handlen. Også her tænker og nævner du det i dit stil sind, du gerne vil forsone dig med.

Tankekraft

Bevidsthedens forvandling
Nu har du tilgivet og forsonet dig med en uhensigtsmæssig situation i dit liv, og kan nu skabe nye tanker, og derved nye handlemønstre i forhold til personer eller situationer.

Det at forandre sine tankemønstre, skaber stor forvandling i bevidstheden, og det gælder her i livet om, at have så plastisk en tankegang som muligt. Jo mere plastisk tankegang, jo større oplevelser vil der blive individet tildelt, og jo større formåen vil man kunne overse og overkomme. Oplevelserne vil også blive langt mere farverige ved en plastisk tankestrøm.
Det er i tankestrømmen, at en stor del af skabelsen ligger, og hvis vi virkelig kunne integrere dette i sindet, vil vi forstå, at tanke altid følger handling. For at forstå dette, skal vi vide, at vi skal være påpasselige med, hvad vi tænker, for ikke at sætte blokerende tanker ind for vores ønsker, drømme og visioner.

Bøn

Åndelig hjælp til forvandling
Den bøn, du skal bruge for at få tingene sat i værk og for at få tingene til at ske, kan være af mange observanser. Du kan bede Fadervor, eller du kan lave dine helt egne sætninger, du kan læse et salmevers, og/eller du kan læse andre guddommelige bønner. Du kan også læse sekvenser fra biblen eller andre hellige bøger. Det er klogt at gøre det, der falder dig lettest, for at det ikke skal blive for omfattende. Du kan bede til englene, hvis det er der, du er mest funderet. Valget er dit.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar