Visualisering med kærlighedens lys

Visualisering med kærlighed

Visualisering med kærlighedens lys

Kærlighedens og visdommens kilde
Ikke alt kan omformes fordi man laver eller arbejder med visualiserings øvelser, men meget kan. Med denne øvelse, og gennem disse typer af visualiseringsøvelser, som står beskrevet i slutningen af denne side, arbejder sindet hen imod at nå kærlighedens og visdommens kilde i vores eget sind.
Menneskeheden har alle et iboende talent for at nå de guddommelige oplevelser og indsigter, gennem visualisering. Ved skabelsen af mennesket er der indlagt en kobling til guddommelig visdom, dette er et urinstinkt der kan kontaktes og forstås via hjernen. For at kontakte det er det nødvendigt at meditere og/eller visualisere for at få åbnet for dimensionen af guddommelig vejleding. Bøn kan også bruges og er en lige så stor ”øje” åbner for disse dimensioner af lys og kærlig vejledning.

Det er vigtigt at du opholder dig et sted hvor der er smukt og roligt når du visualisere, gerne med nogle tændte stearinlys omkring dig. Et sted hvor du er sikker på at du kan føle fuldstændig kærlighed og fred, også selv om du i dit liv lige nu har en svær tid. Meningen med at lave en visualiseringsøvelse er at du kan få fat i de smukke guddommelige kræfter som skal hjælpe dig til at opnå optimal sundhed, indre fred, indsigt, forståelse og til at lære at se hvor mulighederne for forandring ligger.

Uselvisk vejledning
En indre accept af livet og livsmulighederne og troen på at det gamle ordsprog: du er selv din egen lykkes smed, er sand. Du kan møde dit eget indre forvandlende tempel som har adgang til lysets og kærlighedens kilde og som derfor kan være med til at vejlede dig, ordløst eller med indre ord eller lyde, til at komme tættere på at løse alle din ubalancer og dine kvaler lige nu.
Forskellen på at have en intellektuel udveksling med dit eget sind og det at have en indre dialog er stor.
I en helt årvågen tilstand tanker og handler du ud fra andre kriterier fordi du er under indflydelse af mange aspekter, så som dine følelser dine tillærte evner, andre menneskers meninger og holdninger, medens det at lave en visualiseringsøvelse giver helt andre resultater. Ved visualisering kommer du i kontakt med din sjæls dybder og derigennem kan du træner din hjernens kapacitet til at komme i dybere kontakt med din egen sjæls gennemstrømning. Det er en form for uvildig vejleding som altid vil være kærlig og ”uselvisk”.
Vejledningen fra dit intellektuelle sind vil altid være påvirket af udefrakommende aspekter.
Men gennem visualiseringen kan du komme helt ind til den guddommelige kærligheds energi og vejleding fra gud til dig i dit liv, uden hensynstagen til hvad andre mener tænker og tror.
Når man starter med at bruge denne form for vejledning vil det altid føles svært, især det aspekt at stole på at denne indre guddommelige vejledning er en reel vejviser og noget du kan bruge i dit liv.
Det at stole på at en ordløs kommunikation kan give dig svaret på det der skal ske i dit liv, gennem indre billeder og lange billedstrømme, gennem lyde, toner, eller lydløse ord, det syntes lidt vanskeligt i begyndelsen. Men efterhånden som man træner i denne disciplin og når man begynder at se nogle gode resultater, så udbygges tilliden til, at der findes noget der er større end jeget og noget som jeg kan bruge til at tage nogle beslutninger ud fra.

Menneskets indre
En anden ting som hurtigt vil ske når man arbejder med visualisering og meditation er at man opdager man ikke er alene her på Jorden. At vi alle er en del af det guddommelige og alle kan blive vejledt. Menneskets indre åndelige tempel findes, lever og er i dybet af alle menneskers sjæl og er koblet på menneskets ånd som lever i lyset og er tættere på det guddommelige end den menneskelige sjæl som lever og agerer igennem sindet.
Det spændende ved livet på Jorden er at vi både har en sjæl og en ånd som vi ikke kan se men dog kan sanse hvis vi stiller sindet i ro og mediterer og at disse for mange mennesker usynlige aspekter er medskabere af vores liv.
Forenklet kan man sige det sådan, at sjælen lever her på jorden iklædt en fysisk krop hvorigennem sindet og følelserne opererer.

Du kan få og modtage al den kærlige vejledning dit sind vil åbne sig for.

Kærligheden er den største lægekraft i Universet.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar