Visualiseringens påvirkning på helbredet

Visualiseringens påvirkning

Visualiseringens påvirkning på helbredet

Kroppens fysiologi

Hvis man gerne selv vil være med til at påvirke sin krop for at opnå den størst mulige sundhed for både krop og sjæl, er det vigtigt, at man først og fremmest lærer, at kunne se alle sine indre organer foran sit indre blik. Man skal med andre ord lære, hvordan kroppens fysiologi hænger sammen.
Når man visualiserer, skal man kunne se de forskellige organer for sit indre øje. Man skal kunne følge sine blodbaner igennem hele kroppen, og man skal kunne forestille sig de elektriske strømninger, som også findes i kroppen. De elektriske strømninger, som løber langs alle blodbanerne og langs rygraden.
Man skal også kunne forestille sig, hvordan en celle ser ud, og man skulle forestille sig, hvordan eventuelle ubalancer ser ud. Det kan være en kræftknude eller en anden form for knude.

Det kan også være det, at forestille sig, hvordan en knogle er blevet lettere deform af f.eks. en gigtlidelse.
Den teknik, som ligger i at forstå at følge sine fysiske processer, er vigtig, således at man via visualisering er med til at danne nye indre billeder der kan være med til at omforme ubalancerne til balance.

Det er væsentligt, at man forstår, at lyset, som sendes fra sjælen ned igennem hjernen, er med til at forandre den måde hjernen arbejde på. Dine tanker er med til at skabe dine indre billeder. Så ved bevidst igennem visualisering at være med til at påvirke dine tanker, er du også bevidst med til at påvirke din egen sundhed.
Igennem visualisering kan du med din bevidsthed være med til at styre din egen sundhed.

Følgende kan du påvirke til opretholdelse af en sund balance i den fysiske krop for at opnå en optimal sundheds tilstand:

 • Hjernen
 • Tankerne
 • Blodet
 • Organerne
 • Cellerne
 • Den elektriske spænding
 • Meridianerne

Følgende kan du påvirke til opretholdelse af en sund balance i psyken og sindet med henblik på at opnå en optimal psykisk sundhedstilstand:

 • Bevidstheden
 • Tankerne
 • Hjernens biokemi
 • Kroppens biokemi
 • Auraen
 • Visualiseringsteknikker er interessante, fordi det med disse teknikker nu er muligt for mennesket selv at være med til at bestemme over sin sundhedstilstand.

Ingen kommentar

Skriv en kommentar