Uddannelse til SIQ®- Psykospirituel Terapeut

Modul 3 –  SIQ®- Terapeut i Spirituel Intelligens – Master delen

Modul 3 er tredje og sidste år på uddannelsen til SIQ®- Terapeut igennem Hjertets Energi

Efter dette år  modtages et  eksamensbevis.

Modul 3 er en psykospirituel uddannelse til terapeut og underviser i SIQ®- Den Spirituelle Intelligens.

Der arbejdes og trænes i den spirituelle intelligens, den mentale intelligens, i hjertets intelligens.

Uddannelsen indeholder  en selvudviklings del med, egne klienter og praktik, samt adskillelige timeres egen terapi.

Der  uddannes i teorien om SIQ- Den Spirituelle Intelligens,  spirituel psykologi, etiske regler, superviseret terapi, og undervisningstræning.

 

Følgende træning er gennemgået i teori og praksis:

 • SIQ®- Den Spirituelle Intelligens
 • Den åndelige verdens opbygning
 • Det spirituelle verdensbillede
 • Lysets virke i mennesket
 • Selvets psykologi og udvikling
 • Spirituel Kognitiv terapi
 • Livet og døden
 • De 12 universelle love
 • Tankens kraft
 • Loven om tiltrækning
 • Visualisering
 • Bønnens kraft
 • Særlig sensitivitet
 • Healings teknikker
 • Indre barn terapi
 • Drømmetydning
 • Etiske regler – det personlige ansvar
 • Samtale teknikker – Smart modellen
 • Psykospirituel Coaching
 • Undervisningstræning

Kursisten har på uddannelsen lært at bruge sin SIQ®- Spirituelle intelligens, gennem Hjerte, Hjerne og Højere bevidsthed. De er samtidigt selv ført igennem dybe indre forvandlingsprocesser og er derfor i stand til at tage klienter i terapi, og supervisere dem i deres personlige spirituelle udvikling.

De kan ligeledes undervise og uddanne andre til SIQ®- terapeuter. Kursisten har bestået sin mundtlige og skriftlige eksamen.

De har under det tre årige uddannelsesforløb lært deres  livsvision at kende, og  de har modtaget undervisning  i hvordan de kan handle den ud i livet.

De har fundet deres indre styrke  frem og de har fået ”bustet” deres selvtillid, og de tror på det kærlige liv. De har lært at droppe deres mekaniske måde at tænke på, de har erhvervet sig evnen til  at søge svar fra deres højre hjernehalvdel- og at tænke efter med den venstre. De har lært at bruge deres  SIQ®- Den Spirituelle Intelligens i balance.

 

Hvem kan optages på uddannelsen

Alle der har taget Modul 1+2.  Hvis ikke du har det, men har kursusbevis fra andre lignende uddannelser kan du komme i betragtning. Der vil være en personlig optagelsessamtale.

Vi optager fra både kvote 1 og kvote 2 på hvert modul.

 

Kvote 1:

Er over 25 år.

Har mindst 3 års erhvervserfaring.

Har indsigt i spirituelle og psykoterapeutiske processer fra tilsvarende uddannelse/arbejde.

Der indbydes til en personlig samtale inden optagelsen.

 

Kvote 2:

Har ingen aldersgrænse.

Har ingen spirituel og psykologisk baggrund.

Har lidt eller ingen erfaring i arbejdet med sig selv. Men har en dyb interesse i at starte med sin egen udvikling,

Har måske haft spirituelle oplevelser.

For optagelse i kvote to- kommer man til en optagelses samtale af lidt længere varighed.

 

Undervisningsmateriale til modul 3

 

E-bøger, plancher, og film

 • E-bog: Psykospirituel Indsigt af Merete Gundersen, udleveres løbende
 • E-bog: Fysiske og psykiske ubalancer ved psykospirituel udvikling
 • Plancher Teori om Psykospirituel udvikling  udleveres
 • Se YouTube film af: Deepak chopra, Edgar Tolle, Louise Hay, Lorna Byrne og Bruce Lipton

 

Når du har en høj SIQ®, er du i stand til at finde din livsvision/passion  du er i stand til at fuldføre den. Og du vil kunne fastholde din motivationen.

Din motivation skal komme fra den indre verden og ikke fra den ydre verden.

Formålet med at åbne for sin SIQ®- Den Spirituelle Intelligens, er at blive og være det menneske du i dybet af dit hjerte er.

Kontakt Merete Gundersen for yderlige oplysninger.

 

Uddannelsen kan pt. tages hos Jette Ulrich, Holstebro.

 

Test din spirituelle intelligens her