Uddannelse til SIQ®- Psykospirituel Terapeut

Modul 2 – SIQ®- Terapeut i Spirituel Intelligens

Modul 2 er første års undervisning i SIQ®- Den spirituelle Intelligens, og en overbygning på modul 1 .  På uddannelsen til SIQ®- Terapeut vil du opnå psykologisk viden og spirituel indsigt til at kunne vurdere et forløb i en forandringsproces . Du vil få kompetencer og viden til at kunne tilrette et forløb på en faglig, spirituel og etisk måde.

Der gives teoretisk viden og træning i den menneskelige spiritualitet, og spirituel psykologi.

Der er tale om en dybdegående egen udvikling og spirituel udvikling, hvor der vil blive lagt vægt på at udvikle dine potentialer og kompetencer på det personlige og især på det spirituelle plan.

Uddannelsen er opbygget således, at teori og praksis og træning  kombineres under uddannelsesforløbet. Den viden og indsigt du har opnået på modul 1, vil blive repeteret, videreudviklet og trænet på dette forløb, ligesom der tilføjet  en viden om grundlæggende spirituel viden, i teori og i praksis.

Den spirituelle intelligens belyses gennem den spirituelle hjerne, igennem højere bevidsthed, reinkarnation, psykiske evner,  og viden om lysintelligens vil være i fokus.

Der vil blive lagt vægt på at styrke og udvikler dine potentialer og kompetencer på det personlige og spirituelle plan.

Der afsluttes med skriftligt og mundtligt eksamen, som vurderes bestået ikke bestået.

 

Følgende undervisning og træning gennemgås i teori og praksis

 • SIQ®- Spirituel Intelligens
 • Livsvision
 • Clairvoyance
 • Visualisering
 • Hypnose
 • Meditation
 • Regression
 • Positiv psykologi
 • Spirituel psykologi
 • Kanalisering
 • Coaching
 • Anatomi
 • Åndelig udvikling
 • Klinikvejledning

På uddannelsen trænes der i at åbne og bruge SIQ®- Den Spirituelle Intelligens og kursisterne føres igennem dybe indre forvandlingsprocesser. De erfarer deres iboende spiritualitet, lære at forholde sig til den, og træner i at omsætte den til positivt udvikling for sindet.

Ved at åbne for denne dimension har kursisten fået adgang til sin egen dybeste kreative kerne og lært at bruge sit visuelle sind konstruktivt til sig selv og andre. Kursisten bliver i stand til at undervise andre i forbindelse med psykospirituel udvikling.

På dette modul sættes der gang i din livsvision, således du bliver i stand til at begynde en ny rejse for dit sind. Der er tale om en del egen terapi, samt øvelse på klienter.

Efter endt uddannelse er du i stand til at undervise andre i SIQ®- Hjertets Energi, samt en eller flere spirituelle teknikker.

Der modtages et kursusbevis. Modul 2 er adgangsgivende til modul 3 – Masterdelen.

Hvem kan optages på uddannelsen

Alle der har taget Modul 1.  Hvis ikke du har det, men har kursusbevis fra andre lignende uddannelser  kan du optages. Der vil være en personlig optagelsessamtale.

Vi optager fra både kvote 1 og kvote 2 på hvert modul.

 

Kvote 1:

Er over 25 år.

Har mindst 3 års erhvervserfaring.

Har indsigt i spirituelle og psykoterapeutiske processer fra tilsvarende uddannelse/arbejde.

Der indbydes til en personlig samtale inden optagelsen.

 

Kvote 2:

Du har ingen aldersgrænse

Du har ingen spirituel og psykologisk baggrund.

Du har lidt eller ingen erfaring i arbejdet med dig selv. Men har en dyb interesse i at starte sin egen udvikling, og har haft en del spirituelle oplevelser du ikke forstår.

For optagelse i kvote to- kommer man til en optagelses samtale af lidt længere varighed.

 

Undervisningsmateriale til modul 2

SIQ®- Spirituel Intelligens er at træne sindet  for at blive den bedste udgave af sig selv, komme i mål med sine ønsker, drømme og sine visioner. Det gøres ved at bruge Hjerte, Hjerne og  Højere bevidsthed i balance.

Kontakt Merete Gundersen for yderlige oplysninger.

 

Uddannelsen kan pt. tages  hos Jette Ulrich, Holstebro.