Uddrag af anmeldelse skrevet af Lasse Skovgaard

For bøgerne – Det spirituelle Menneske bind I – III af Merete Gundersen

Med Det Spirituelle Menneske I-III har Merete Gundersen valgt at videregive en omfattende mængde spirituel viden. I essayform præsenteres vi gennem de tre bind for mange forskellige spirituelle emner og begreber, der i alle tilfælde er beskrevet på en måde, så de fremstår forståelige og vedkommende – uanset læserens forudgående viden på området.

Bøgerne indeholder en række blandede essays om menneskelig spiritualitet i bred forstand. Dels introduceres vi grundigt til opbygningen og betydningen af menneskets bevidsthed, dets sjæls- og åndsstrukturer samt spirituelle evner. Derudover præsenteres vi for et spirituelt syn på en række mere konkrete emner – såsom genteknologi, hypofysen, kost, magnetisme, DNA, graviditet og fødsel.

En væsentlig rød tråd gennem alle tre bind er koblingen mellem spirituelle begreber og begreber fra fysikkens og hjerneforskningens verden. Koblingen, der fremstår meget kompetent, bidrager til at nuancere den samlede forståelse og indeholder i sig selv et væsentligt brobyggende element.

Vedhåndenværende bind III inddrager i særlig grad denne kobling og går i en række essays i dybden med sammenhængen mellem hjerne, bevidsthed og spiritualitet.

I den forbindelse præsenteres aspekter omkring svangerskab, fødsel, død og genfødsel. En stor del af dette tredje bind er dog reserveret til at beskrive og debattere begrebet SIQ – spirituel intelligens. Det er et interessant begreb, der på en overbevisende måde præsenteres som et vigtigt supplement til de 9 intelligenser (beskrevet af Howard Gardner), den traditionelle psykologi og pædagogik opererer med.

Et overskueligt skema bagerst i bogen til identifikation af SIQ gør relevansen mere konkret, og der gives samtidig idéer til aktivering og stimulering af den spirituelle intelligens.

Det Spirituelle Menneske I-III fører således læseren vidt omkring i sin formidling af spirituelle egenskaber og sammenhænge. Bøgerne er meget anbefalelsesværdige – for et bredt publikum, vel at mærke. For den læser, der er bekendt med det spirituelle område, indeholder bøgerne mange – også nytænkende – beskrivelser og analyser på et højt fagligt niveau. For den læser, der er mindre bekendt med det spirituelle, udgør bøgerne en grundig og kompetent introduktion til et univers, der til stadighed interesserer og fascinerer flere og flere.

Findes der dokumentation

Og hvordan er det nu lige med dokumentationen? Er der videnskabeligt bevis for de teorier og konklusioner, der præsenteres i bøgerne? Nej, det er der ikke – af den simple grund, at det ikke kan lade sig gøre. Den moderne videnskabs krav til dokumentation kan ikke rumme begreber, der hverken kan ses, måles eller vejes. Men det bliver de ikke mindre sande af. Og i særdeleshed ikke mindre interessante.

Skepsis overfor nye, udokumenterede påstande kan have sin berettigelse – også hvad angår det spirituelle. Der findes en stor mængde litteratur om det spirituelle område, og ikke alt skal nødvendigvis godtages ukritisk. Men skepsis må gå begge veje, hvis videnskaben ikke skal gro fast.

Man må acceptere, at den eksisterende videnskab aldrig vil kunne rumme alt og derfor altid må være i udvikling. Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket på må ikke afvises på forhånd, blot fordi de ikke passer ind i den eksisterende videnskab.

Videnskabens historie indeholder lærerige eksempler på, at videnskabelig lukkethed kan føre til afvisning af væsentlige erkendelser. Hvad nu, hvis det spirituelle område er vore dages Semmelweis? I så fald vil det klæde den moderne videnskabs eftermæle at have udvist en vis åbenhed overfor det spirituelle menneske.

Rigtig god læselyst!

 

Lasse Skovgaard, cand.mag. og cand.pæd.
Speciale i sundhedspædagogik, sundhedspsykologi og sundhedens videnskabsteori. Særlig interesse for det alternative behandlingsområde og brobygning i sundhedsarbejde.

Har skrevet en række artikler og kronikker om sundhedsrelaterede emner og arbejder nu hovedsageligt med foredrags-, undervisnings- og redaktionsvirksomhed. Optræder til lige lejlighedsvis i Tv som ekspert i alternative sundhedsanliggender.

Har samlet og redigeret debatbogen “Lægekunst i det 21. århundrede – danske læger om alternativ behandling” (Hovedland 2003).
www.lasseskovgaard.dk