Blog om SIQ® – Den Spirituelle Intelligens

På bloggen om SIQ®, kan du læse om udvikling i krop, sind, sjæl og ånd – når spiritualiteten er aktiv i dig. Du kan læse om nogle af mine personlige oplevelser som jeg gerne vil dele med dig. Du kan hertil benytte dig af de beskrevne visualiserings øvelser, samt få mere viden om meditation.

Stilhedens aktivitet og bevidstheden

Stilhedens aktivitet og bevidstheden Stilheden i hjernen I det absolutte nulpunkt i universets mørke atomare stof mener man, findes ingen bevægelse. Vi kan stille os selv det spørgsmål om det i virkeligheden ikke er her al skabelse begynder? Vi kan måske sidestille det med...

Stilhedens aktivitet

Det Højere Bevidstheds lys

Det Højere Bevidstheds lys Det højere bevidstheds lys der arbejder i mennesket er Tanke – Ord – Handling Bevidsthedens lys arbejder igennem menneskets celler og chakraer. Dette lys aktiverer og holder liv i hele DNA-strukturen. Bevidsthedens lys arbejder i rygraden. Fra rygraden breder lyset...

Det Højere Bevidstheds lys

Interstellar indflydelse på hjernen

Interstellar indflydelse på hjernen Interstellare processer Det interstellare lysespektrums indvirkning på den menneskelige hjerne, og dermed på hele udviklingen af bevidstheden, er en af de vigtigste påvirkninger, som bevidstheden udvikler sig igennem. Hjernen er, som alle andre menneskelige organer, påvirkelig af alle interstellare processer,...

Interstellar indflydelse