Blog om SIQ® – Den Spirituelle Intelligens

På bloggen om SIQ®, kan du læse om udvikling i krop, sind, sjæl og ånd – når spiritualiteten er aktiv i dig. Du kan læse om nogle af mine personlige oplevelser som jeg gerne vil dele med dig. Du kan hertil benytte dig af de beskrevne visualiserings øvelser, samt få mere viden om meditation.

Personlig udvikling selvværd - selvtillid

Personlig udvikling selvværd – selvtillid Sjælens dybder Mange mennesker rynker på næsen af personlig udvikling, og de mener, at det er et emne, som de ikke vil, bør, kan eller skal beskæftige sig med. Men her tager de grundig fejl, for hele livet er...

Personlig udvikling

Bio/spirituel udvikling

Bio/spirituel udvikling En bio/spirituel forklaring Alle ubalancer kan være resultatet af intense forandringer i DNA niveauet – mens vi finder ind til vores egen indre guddommelige kerne, og mens vores egen indre guddommelige kerne er ved at vågne i os. Bio-Spirituel udvikling omhandler det...

Bio/spirituel udvikling

Tanker er af natur elektriske og magnetiske

Tanker er af natur elektriske og magnetiske Sjælskontakt giver højere tænkning Tanker er af natur elektrisk magnetiske og de styrer vores celleaktivitet. Vores tanker skaber vores liv. Vore tanker skaber vores indre liv, der så igen skaber vores ydre liv. Så alt hvad vi...

Tanker er af natur

Bevidsthedens aktivering af celler og DNA

Bevidsthedens aktivering af celler og DNA Den genetiske intelligens Vi taler om, at vort liv ligger i vore gener. Vi taler om, at sygdom og sundhed er indeholdt i vore gener og at vi får visse sygdomme, fordi vi er genetisk bestemte til at...

Bevidsthedens aktivering

Menneskets iboende evner

Menneskets iboende evner Særlige evner At besidde eller eje det, nogle mennesker kalder særlige evner, kan bedst beskrives som enten clairvoyance, klarsyn, telepati, klarhørelse, klarfølelse, evnen til at se ind i fortid, nutid, og fremtid. Disse ting kan ikke betegnes som særlige evner. Dette...

Menneskets iboende evner

Tankeformens lysintelligens

Tankeformens elektromagnetiske lysintelligens Lysindstrømning til hjernen Når der gennem længere tid har foregået en forøget lysindstrømning til hjernens kamre, vil det blive nemmere for hjernen at opfange og sortere de elektromagnetiske tankeformer, som findes overalt i kosmos. De elektromagnetiske tankeformer flyder frit tilgængeligt overalt...

Tankeformens lysintelligens

Aktivering af amygdala og det tredje øje

Aktivering af amygdala og det tredje øje Når vi åbner for det, vi kalder det tredje øje, åbner vi for nye dimensioner af viden og indsigt. Vi åbner for denne dimension igennem meditation og visualisering men først og fremmest ved, at hjernen kommer i...

Aktivering af det tredje øje

Hjerne og spiritualitet

Hjerne og spiritualitet Kopistiske tanker Hjernen er det organ, vi som menneskehed lever og agerer igennem. Ikke to hjerner arbejder helt ens og ikke to mennesker bruger deres hjerne på helt nøjagtig samme måde. Hjernen består af mange centre og har en iboende intelligens,...

Hjerne og spiritualitet