Blog om SIQ® – Den Spirituelle Intelligens

På bloggen om SIQ®, kan du læse om udvikling i krop, sind, sjæl og ånd – når spiritualiteten er aktiv i dig. Du kan læse om nogle af mine personlige oplevelser som jeg gerne vil dele med dig. Du kan hertil benytte dig af de beskrevne visualiserings øvelser, samt få mere viden om meditation.

Teorien om SIQ- Den Spirituelle Intelligens

Teorien om SIQ®-Den spirituelle Intelligens Hvad får man ud af at bruge teorien om SIQ® ? For at være i stand til at svare på dette, skal vi først gøre os klart, hvem teorien kan bruges til. Teorien om den spirituelle intelligens, er teorien...

SIQ-Teorien

Hvordan aktivers SIQ®?

Hvordan aktiveres SIQ® SIQ® kan aktiveres gennem følgende handlinger eller hændelser Positiv Tankekraft Meditation Skabende Visualisering Bøn Drømmeverden Følelses håndtering Leg Naturoplevelser Tegne/Male Musik/lyd Lys påvirkning Sport Frihed Eget sinds udvikling   Hvornår er SIQ® aktiv? – som en konstruktiv medspiller i dit liv Når...

SIQ-Aktiveres

IQ – EQ – SQ – og SIQ®

IQ – EQ – SQ – og SIQ®- Den Spirituelle Intelligens SIQ® aktiverer alle iboende talenter i menneskesindet. SIQ® stimuleres og trænes gennem: Hjertets Energi – Arbejde med følelserne Tankekraft – Bevidst styring af tankekraft, Visuelle tanker Meditation – Lys – Beta – Deltabølge...

IQ – EQ – SQ – SIQ

Hvad består SIQ®-Den Spirituelle Intelligens af?

Hvad består SIQ®-Den Spirituelle Intelligens af? IQ – Matematisk Logisk Intelligens PQ – Psykologiske Intelligens EQ – Følelsernes Intelligens SQ – Guddommelige/Spirituelle Kreative Intelligens   IQ – er alle de kendte og herskende teorier om matematisk og logisk intelligens, som skal trænes og bruges...

SIQ-Hvad er det

Hvem introducerede de mange intelligenser

Hvem introducerede de mange intelligenser? Psykologen og professor ved Harvaed Universety USA, Howard Gardner lancerede i firserne begrebet de syv intelligenser. Senere føjede han 1 intelligens mere til. Dette blev til teorien om de otte intelligenser, som altså alene er Howard Gardners fortjeneste. I...

De mange intelligenser

Meditation visualisering og bøn

Meditation visualisering og bøn Skabende proces Vi kan bruge mange forskellige teknikker for at få et bedre liv. Nogle af de teknikker der skaber en hurtig og varig forandring både på den fysiske krop men også på det psykologiske og sjælelige plan er meditation,...

Meditation visualisering og bøn

Meditation stress og flow

Meditation stress og flow Ved meditation opøves kroppen og sindet i at komme i harmoni og balance. Gennem meditationen gælder det om at være så tanketom som muligt. Ved meditation opnås indre stilhed, fred, harmoni, symbiose og evnen til at stilne sindet – specielt...

Meditation stress og flow